Ett företag

Eftersom vi är lösningsdrivna erbjuder vi ett komplett utbud av produkter och tjänster för alla era behov. Detta utbud inkluderar aktivt kol, jonbytarresiner och mobila filtertjänster. Eftersom de olika användningsområdena är många arbetar vi i nära samarbete med våra kunder för att förstå deras utmaningar och komma fram till innovativa lösningar.
Mobila filtertjänster

FILTERTJÄNSTER

Vi hjälper till med tekniska lösningar Inklusive mobila filterenheter.

Aktivt kol

AKTIVT KOL

Vårt omfattande sortiment av aktivt kol produkter för många användningsområden.

Jonbyteshartser

JONBYTARRESIN

Speciellt utformade jonbytarresiner med stöd från vårt team av experter.

ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR VD

Välkommen till startsidan på vår webbplats. På den här webbplatsen vill vi visa dig vår vision för framtiden och vi bjuder in dig att följa med på vår resa mot att bli det mest hållbara företaget i branschen. På Jacobi anser vi att vi har ett samhällsansvar, i de samhällen där våra produkter tillverkas och mot de användningsområden och kunder vi servar samt de personer som varje dag gör skillnad på Jacobi. Att bidra till samhället är av största vikt på vår väg framåt eftersom vi anser att ett företag inte kan bli framgångsrikt i ett misslyckat samhälle.
Vårt löfte om att bidra till en hållbar värld innehåller flera aktiviteter: det inkluderar att ta hand om vårt folk, upprätthålla en trygg arbetsmiljö, ta ansvar för de samhällen i de områden där vi driver verksamhet, utveckla innovationer som säkrar framtida lösningar för våra kunder, minska hur vår verksamhet runt om i världen påverkar miljön och vara en pålitlig partner till våra kunder genom att garantera tillgång.

Vi bjuder in våra kunder att följa med på vår hållbarhetsresa. Vi måste helt och fullt förstå de nuvarande och framtida utmaningar som våra kunder står inför för att kunna tjäna dem idag och i framtiden. Detta kräver nära samarbete, öppenhet och transparens. Det kräver också att en meningsfull dialog hålls mellan vårt folk gällande var och en och var och ens utmaningar. I slutändan är det människorna som gör skillnaden…

Remko Goudappel
VD

Remko Goudappel, VD

TILLÄMPNINGAR

Aktivt kol och jonbytarresiner används i många olika tillämpningar, ofta i kombination med varandra. Jacobi har detaljerad kunskap om alla kända användningsområden vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla de bästa tekniska, kommersiella och hållbara lösningarna. Välj en marknad för att få veta mer om hur Jacobi kan hjälpa dig.

Våra produkter

Vi har utvecklar ett stort sortiment av aktiva kolprodukter tillverkade av olika råmaterial och tillgängliga i flera format. Vårt breda sortiment innebär att vi kan stödja många olika användningsområden. En av våra erfarna kolexperter kan hjälpa dig att hitta den perfekta produkten för dina behov. Läs mer om våra varumärken nedan.
Addsorb

AddSorb™
Vår serie specialimpregnerat aktivt kol för ångapplikationer såsom syragaser, basiska gaser, formaldehyd, kvicksilver och doftkontroll.

Aquasorb

AquaSorb™
Aktivt kol utformat för behandling av vatten som omfattar sådana tillämpningar som dricksvatten, avloppsvatten, industriellt processvatten, dryckesbearbetning och vattenfilter för hemmabruk.

Colorsorb

ColorSorb™
Ett brett utbud av aktiva kolprodukter speciellt utformade för avlägsnande av färg vid rening av livsmedel, kemikalier och farmaceutiska produkter.

Ecosorb

EcoSorb™
Aktivt kol utvecklat för rening av luft och gas inom många områden.

Goldsorb

GoldSorb/PicaGold™
Vår branschledande produktlinje för utvinning av ädelmetaller i gruvanläggningar.

PetroSorb™

PetroSorb™
Aktiva kolprodukter utvecklade för olje- och gasindustrin och omfattar vattenbehandling, ångbehandling och processtillämpningar i petrokemiska anläggningar.

Resorb

ReSorb™
Återaktiverat kol för vatten- och ångbehandling.

Resinex

Resinex™
Jacobis kompletta sortiment av special-jonbytarresiner för mjukgörande av vatten, kelation och avlägsnande av tungmetaller.