Go Green. Ett initiativ från Jacobi Group.

På Jacobi är vårt mål att bli den mest hållbara leverantören i branschen.

Vår nyligen publicerade livscykelanalys (LCA) visade att även om vår globala uppvärmningspotential (GWP) är relativt låg, finns det flera områden vi kan förbättra, vissa relativt snabbt och andra som kommer att behöva långsiktig innovation. För att driva våra ansträngningar har vi startat ett ”Go Green-initiativ” som täcker ett brett utbud av aktiviteter genom hela värdekedjan. Detta för att uppmuntra övergången till mer förnybara produkter, mer hållbar processteknik och en mer cirkulär ekonomi.

Ett av huvuddragen i LCA-analysen är att GWP för kokosnötsbaserat kol är betydligt lägre än för traditionellt kol. Som en väg mot att minska vår GWP, har vi satt upp som mål att inom de närmaste 10 åren ersätta produkter baserade på kol och andra fossila bränslen i vår nuvarande portfölj, där hållbara råvarualternativ tekniskt sett är tillgängliga.

Detta och andra pågående åtgärder för att minska vår GWP beskrivs nedan.

GO GREEN I PRAKTIKEN

Go Green är ett initiativ från Jacobi Group och täcker en rad olika områden för att skapa en så hållbar verksamhet som möjligt. Här är några exempel på pågående projekt som vi genomför för att minska vår GWP:

 • null
  Produktinnovation
 • null
  CleanTech-karbonisering
 • null
  Produktionsförbättring
 • null
  Återaktivering

Vi kommer att mäta förbättringarna utifrån kriterier definierade i nedanstående LCA-analysen:

 • Kriterie 1 – Primära produktionsprocesser
 • Kriterie 2 – Verktyg och energianvändning
 • Kriterie 3 – Leverantörer och kunder

PRODUKTINNOVATION

Produktinnovation

Ersätta produkter baserade på kol och andra fossila bränslen med kokosnöt och andra förnybara råvaror.

Även om vi är den största tillverkaren och leverantören av kokosnötkol i världen, där kokosnötskol representerar majoriteten av vår försäljning, erbjuder vi också ett brett utbud av traditionellt kol, bland annat flera olika alternativ för att stödja den kommunala reningsindustrin för dricksvatten där kolets egenskaper traditionellt sett varit de mest effektiva.

För att möta vårt mål att fasa ut kolbaserade produkter och ersätta dem med mer hållbart baserat kol där det är tekniskt möjligt, har vårt produktutvecklingsteam som arbetar med vår omfattande forsknings- och utvecklingsgrupp utmanats att förnya oss för att vi ska kunna nå detta mål.

I år har vi introducerat nya kokosnötsbaserade produkter, inklusive några högpresterande pellets, och även utvecklat några hybridprodukter för att ersätta traditionellt kol i vissa applikationer där en lösning baserad på enbart kokosnötskol ännu inte kan uppnås.

Fler hållbara produkter är under utveckling, bland annat nya råvaror som aprikoskärnor och hasselnötsskal.

Hybridprodukter
För att skapa produktspecifikationer som hjälper till att uppfylla våra kunders önskemål och för att uppnå ett fullständingt hållbart erbjudande är vårt första steg utveckling av hybridprodukter. Den finns tillgänglig idag, så varför inte välja rätt väg, den förnybara?

Coconut Shell Pellets – CE and OX Series
We have already developed 2 new grades of extruded carbon for use in two key application areas.

CE Series – designed for use in air treatment applications and offers lower ash and higher purity than coal grades as well as excellent performance for VOC removal.

OX Series – designed for use in H2S removal in the Biogas industry offering high H2S capacity (minimum 0.3 g/cc) as well as being a non-impregnated grade with lower ash and higher purity maintaining low pressure drop of pelletised carbon.

CLEANTECH

CleanTech Förkolning av kokosnötskol
Kriterie 3

Ett viktigt tekniskt steg är att skapa nya processer för hållbar produktion av kokosnötskol, vårt huvudsakliga råmaterial, för att ytterligare minska GWP. Vi stöder våra nyckelleverantörer med två olika typer av teknologier:

En semi-kontinuerlig process baserad på GreenEco-ugnen, i kombination med elproduktion baserad på processvärmen.

En kontinuerlig process baserad på Rotary Kiln-teknologi, även i kombination med elproduktion baserad på processvärmen.

green-eco-furnace

GreenEco-ugnen
Tillsammans med internationella partners har vi utvecklat hårdvara som möjliggör förkolning av råvaror med en avsevärt reducerad GWP jämfört med traditionella metoder.

coconut-shell

Kol tillverkat av kokosnötskal
Maximera utbyte och kvalitet och minska utsläpp genom ett nytt innovativt projekt inom förkolningsprocess.

GO GREEN I PRAKTIKEN – FÖRBÄTTRAD PRODUKTIONSPROCESS

Fortsätta minska den globala uppvärmningspotentialen i vår egen verksamhet
Kriterie 1 & 2

Våra tillverkningslanläggningar för kokosnötskol i Asien har redan en relativt låg GWP eftersom vi driver spillvärmeåtervinningssystem för att producera ånga och möjliggöra elproduktion. Dessutom utökar vi för närvarande användningen av solenergi på alla våra anläggningar. Tillsammans med andra aktiviteter såsom insamling av regnvatten och återvinning av vattenavlopp, siktar vi på att dessa anläggningar skall nå ett netto av noll GWP under de kommande åren.

rainwater

Insamling av regnvatten
Under hela vår produktionsprocess tittar vi på hur vi kan förbättra vår miljöpåverkan och GWP. Initiativ som insamling av regnvatten och uppgradering av vår aktiveringsteknik bidrar alla till att minska våra CO2-utsläpp.

solar-panels

Solpaneler
Installation av solpaneler på våra anläggningar hjälper till att säkerställa att vi använder de ”grönaste” energialternativen.

GO GREEN I PRAKTIKEN – ÅTERAKTIVERING

Återaktivering av använt kol
Kriterie1 & 2

Processen att återaktivera använt kol för återanvändning har många fördelar, vilket avsevärt minskar GWP för vår egen verksamhet och för våra kunder, och arbetar mot leverans av en cirkulär produkt och tjänst.

Vi utökar för närvarande vår återaktiveringskapacitet i Europa och arbetar för att utveckla liknande kapacitet i Nordamerika. Detta gör det möjligt för våra kunder inom kommunal och industriell vattenreningssektor, att returnera mer använt kol till oss för återaktivering och återanvändning.

Vi utvecklar sätt att förbättra prestandan för det återaktiverade kolet, och ett av dessa är att blanda in kol från förnybara produkter.

mfus

Mobila filterenheter
Våra kunder inom MFU-tjänster kan returnera sina filter för att innehållet ska återaktiveras.

reactivation-sites

Återaktiveringsanläggningar
Våra team erbjuder expertteknik inom återaktivering. Med logistik i tid och lokal kundservice.

UTMANING MED GO GREEN

Utmaningen med Go Green

Här på Jacobi tar vi vår hållbarhetsresa på största allvar och kommer att hålla våra löften.

Vi har för avsikt att göra hela värdekedjan mer hållbar. Att förbättra vår egen verksamhet (Kriterie 1 och 2) när det gäller global uppvärmningspotential är en sak, att förbättra Kriterie 3 – är något annat, en större utmaning.

För detta behöver vi våra leverantörer och våra kunder. Bara om vi arbetar tätt tillsammans kan vi minska vårt gemensamma koldioxidavtryck.

Följ med på vår resa. Att göra bra genom att göra gott.

Remko Goudappel
Chief Executive Officer, Jacobi Group