Lösningsmedelsåtervinning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Lösningsmedelsåtervinning

Ett av de mest välkända användningsområdena för aktivt kol är återvinning av lösningsmedel. Det aktiva kolet kan här göra stor skillnad och det är en kostnadseffektiv process som gör det möjligt att återvinna lösningsmedel som har använts i industriprocesser. Det kan sedan återanvändas vilket innebär att pengar inte behöver spenderas på inköp av nytt lösningsmedel. Faktum är att utan lösningsmedelsåtervinning skulle många industriprocesser inte vara kostnadseffektiva att utföra. Det aktiva kol som används för att samla upp lösningsmedel innebär inte bara att en dyr resurs samlas in, utan potentiellt farliga utsläpp i atmosfären förhindras också. Ibland kan lösningsmedlet till och med säljas vidare för återanvändning. Energi kan också genereras genom denna process och då sparas energikostnader. Lösningsmedelsåtervinning är både ekonomiskt och fördelaktigt för miljön.

Vi producerar ett stort urval av aktivt kol för att passa en mängd olika branscher. Vårt expertteam på Jacobi har många års erfarenhet av lösningsmedelsåtervinning och kan ge råd om bästa metoden och de bästa produkterna för er verksamhet och drift. Vi erbjuder också support och kolhanteringstjänster under hela processen.

SAMMANFATTNING

  • Ett stort sortiment av aktivt kol, både granulat och extruderat, för återvinning av ett brett spektrum av lösningsmedel
  • Noga framtaget aktivt kol ger optimal balans mellan adsorptionsförmåga och låg genomsläpplighet
  • Säker och effektiv återvinning av ketoner och andra problematiska lösningsmedel
  • Kan hjälpa till att göra processen mer kostnadseffektiv och miljövänlig
Ångdesorption

Ångdesorption

Ångdesorption är en metod där torr ånga under lågt tryck matas in i en bädd av aktivt kol som är mättat med lösningsmedel. Ångan driver ut det desorberade lösningsmedlet som sedan separeras. Med denna process kan lösningsmedlet ofta omedelbart återanvändas i sitt ursprungliga syfte utan att någon ytterligare behandling krävs. Det är ett mångsidigt och kostnadseffektivt val.

Läs mer

Adsorption med ädelgas

Desorption med inert gas

Vissa lösningsmedel är mer känsliga för att brytas ned vid högre temperaturer eller för azeotroper i luft eller vatten. I sådana fall används adsorption med ädelgas. Detta gör att lösningsmedlets reaktivitet kontrolleras och återvinningstakten optimeras för högkvalitativa adsorbat.

Läs mer

Adsorption med ädelgas

Varmluftsregenerering

Varmluftsregenerering är en nyare process än andra metoder. Dess syfte är att generera energi som kan användas senare i fabrikens processer snarare än att utvinna återanvändbart lösningsmedel. Denna metod använder aktivt kol för att tillhandahålla energi (i form av värme eller liknande) till resten av fabriken.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.