Berättelser om hållbarhet

Vanliga frågor

FN:s mål

Efterlevnad

Välkommen ombord

Vårt mål att bli den mest hållbara leverantören i vår bransch. Vi lägger mycket engagemang i våra hållbarhetsprogram och gör allt vi kan för att ha en positiv påverkan på vår planet och miljön. Vi använder all överskottsenergi, investerar i lokala samhällen runt om i världen, stöttar våra anställda i alla aspekter av deras liv och vi gör det också enkelt för våra kunder att återvinna sitt aktiva kol genom oss. Nedan kan du läsa mer om våra olika hållbarhetsprojekt. Börja gärna med att titta på filmen för att få veta hur vår resa påbörjades.

MÄNNISKOR

Utan alla människor hos oss skulle det inte finnas något Jacobi Group. Människorna är vår största tillgång, så vi fortsätter att investera vår tid, våra pengar och ansträngningar för att hålla alla trygga på jobbet, hjälpa dem utvecklas både i sina karriärer och privatliv och uppmuntra en sund balans mellan arbete och fritid.

PLANETEN

Vi är en stor organisation och det gör det extra viktigt att tänka på hur vår verksamhet påverkar planeten. Vi underlättar för våra anställda att göra de bästa valen för miljön och förbättrar ständigt våra processer för att göra dem så hållbara som möjligt.

PRODUKTER

På Jacobi tittar vi på alla steg inom våra produktions- och reaktiveringsprocesser för att säkerställa att de tar så stor hänsyn till miljön som möjligt. Vi undersöker hela tiden nya förnybara material och utvecklar våra processer för att göra dem ännu mer hållbara.

BERÄTTELSER OM HÅLLBARHET

Världsvattendagen 2021

Sedan 1993 har 22 mars varit världsvattendagen. Vatten är en av de mest värdefulla och viktiga resurserna på planeten och det är livsavgörande. Våra kroppar består till största delen av vatten, utan vatten kan inga plantor leva och faktum är att varenda liten sak vi använder kräver vatten under en viss fas av livet eller…

Read more
Pannan EcoGreen

Pannan EcoGreen

Som stor internationell organisation måste Jacobi ta sin påverkan på planeten på stort allvar. Vi har jobbat med våra hållabarhetsmål bakom kulisserna i flera år nu. För att kunna minska hur vår verksamhet påverkar miljön (vi har trots allt bara en planet och en chans att skydda den!) har vi arbetat med att utveckla olika…

Read more

Många viktiga vägar mot hållbarhet

Våra ansträngningar för hållbarhet är långsiktiga och att koppla vår verksamhet till Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling placerar Jacobi precis där vi ska vara – i centrum för framstegen.

Read more

Kokosnötter – en hållbar råvara?

Som ett bidrag till världskokosnötsdagen tyckte vi att det skulle vara en bra idé att ta en mer noggrann titt på några intressanta fakta om den oansenliga kokosnöten. Läs vidare för några överraskande avslöjanden!

Read more
Helt ny elektrisk gaffeltruck

Växla från diesel till el

2016 blev Jacobi Carbons i Frankrike först i Jacobi Carbons-gruppen med att göra sig av med alla dieseldrivna gaffeltruckar och ersatte hela samtliga med åtta eltruckar.

Read more

DOKUMENT

Sustainability and CSR

Här beskriver de olika delarna av hur Jacobi arbetar med hållbarhet. Klicka nedan för att läsa om hur vi hanterar säkerheten på våra anläggningar, hur vi arbetar med våra anställda i det dagliga arbetet och vad vi gör i lokala samhällen kring våra anläggningar. Här finns också några exempel på tekniska innovationer som vi som grupp har skapat.

Jacobi Corporate Sustainability and CSR Compliance

Det sociala ansvar vi har är viktigt för oss. Här förklarar vi hur vi förhåller oss lagar och riktlinjer vi följer och hur vi säkerställer dess efterlevnad.

Jacobi Corporate Social Responsibility and Sustainability Policy

I företagspolicy går vi steget längre i alla aspekter av vår verksamhet. Områden som vår policy omfattar är hälsa, välmående och trygghet för våra anställda, strikt standard och kvalitet hos våra produkter och att vi alltid hanterar vår miljöpåverkan på bästa möjliga sätt.