Berättelser om hållbarhet

Vanliga frågor

FN:s mål

Efterlevnad

Välkommen ombord

På Jacobi är vårt mål att bli den mest hållbara leverantören i branschen. Vi ger allt i våra hållbarhetsprogram och gör allt vi kan för att ha en positiv påverkan på vår planet och miljön. Våra processer är förfinade så att vi använder all överskottsenergi, vi investerar i lokala samhällen runt om i världen, vi stödjer våra anställda i alla aspekter av deras liv och vi gör det också enkelt för våra kunder att återvinna sitt aktiva kol genom oss. Nedan kan du läsa mer om våra olika hållbarhetsprojekt och du kan börja med att titta på videon nedan för att få veta hur det kom sig att denna resa påbörjades.

MÄNNISKOR

Utan människor skulle det inte finnas någon Jacobi Group. Människorna är utan tvivel vår största tillgång så vi fortsätter att investera vår tid, våra pengar och ansträngningar för att hålla dem trygga på jobbet, hjälpa dem utvecklas både i sina karriärer och privatliv och uppmuntra en sund balans mellan arbete och fritid.

PLANETEN

Eftersom vi är en stor organisation är det viktigt att vi tänker på hur vår verksamhet påverkar planeten. Vi vidtar åtgärder för att se till att det alltid är enkelt för våra anställda att göra de bästa valen för miljön och förfinar våra processer för att göra dem så hållbara som möjligt.

PRODUKTER

På Jacobi tittar vi på alla steg inom produktions- och återaktiveringsprocesser för att säkerställa att de är så miljökänsliga som möjligt. Vi undersöker hela tiden nya förnybara material och utvecklar våra processer för att göra dem ännu mer hållbara.

BERÄTTELSER OM HÅLLBARHET

Världsvattendagen 2021

Sedan 1993 har 22 mars varit världsvattendagen. Vatten är en av de mest värdefulla och viktiga resurserna på planeten och det är livsavgörande. Våra kroppar består till största delen av vatten, utan vatten kan inga plantor leva och faktum är att varenda liten sak vi använder kräver vatten under en viss fas av livet eller…

Read more
Pannan EcoGreen

Pannan EcoGreen

Som stor internationell organisation måste Jacobi ta sin påverkan på planeten på stort allvar. Vi har jobbat med våra hållabarhetsmål bakom kulisserna i flera år nu. För att kunna minska hur vår verksamhet påverkar miljön (vi har trots allt bara en planet och en chans att skydda den!) har vi arbetat med att utveckla olika…

Read more

Många viktiga vägar mot hållbarhet

Våra ansträngningar för hållbarhet är långsiktiga och att koppla vår verksamhet till Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling placerar Jacobi precis där vi ska vara – i centrum för framstegen.

Read more

Kokosnötter – en hållbar råvara?

Som ett bidrag till världskokosnötsdagen tyckte vi att det skulle vara en bra idé att ta en mer noggrann titt på några intressanta fakta om den oansenliga kokosnöten. Läs vidare för några överraskande avslöjanden!

Read more
Helt ny elektrisk gaffeltruck

Växla från diesel till el

2016 blev Jacobi Carbons i Frankrike först i Jacobi Carbons-gruppen med att göra sig av med alla dieseldrivna gaffeltruckar och ersatte hela samtliga med åtta eltruckar.

Read more

EFTERLEVNADSDOKUMENT

Hållbarhet och företagets sociala ansvar

Detta häfte beskriver de olika aspekterna av hur Jacobi arbetar som ett hållbart företag. Klicka nedan för att läsa berättelser om hur vi hanterar säkerheten på våra anläggningar, hur vi arbetar med våra anställda i det dagliga arbetet och lite om det vi gör i de lokala samhällena kring våra anläggningar. Där finns också några exempel på tekniska innovationer som vi som grupp har skapat. Luta dig tillbaka, slappna av och njut av vår interaktiva digitala broschyr.

Jacobi hållbarhet som företag och CSR-efterlevnad

Här på Jacobi tar vi vårt sociala ansvar (CSR) på stort allvar. Detta dokument förklarar några av våra regler gällande dessa frågor och innehåller information om vissa av de lagar och riktlinjer vi följer för att säkerställa efterlevnad på högsta nivå.

Jacobis sociala ansvar som företag och hållbarhetspolicy

Även om det är av största vikt att vi säkerställer strikt efterlevnad så slutar vi inte där. Vår företagspolicy är utformad för att säkerställa att vi går steget längre i alla aspekter av vår verksamhet.Denna policy är avsedd att säkerställa hälsa, välmående och trygghet för våra anställda, strikt standard och kvalitet hos våra produkter och naturligtvis att vi alltid hanterar miljöpåverkan på bästa möjliga sätt.