Vattenbehandling

En allt större utmaning när det gäller dricksvatten är avlägsnandet av fluorinerade ämnen såsom PFOA och PFOS. Jacobis kolfamilj AquaSorb™ klarar utmaningen!

Under de senaste åren är en klass föroreningar som ökar allt mer fluorinerade organiska ämnen såsom perfluoroktansyra (PFOA) och perfluoroktansulfonsyra (PFOS). De används vid tillverkning av mattor, kläder, tyger och beläggningar i kokkärl som är vatten- och fläckresistenta. PFOA och PFOS har också använts som brandbekämpningsämne och surfaktanter.

Trots att produktionen av dessa material upphörde för över ett decennium sedan fortsätter kontaminering med PFOA och PFOS från äldre produkter att påverka vattenkällor. I maj 2016 utfärdade US EPA reviderade hälsoråd gällande dessa ämnen och sänkte den rekommenderade gränsen till 70 delar per triljon (ppt) baserat på kombinerad koncentration av PFOA och PFOS.

Aktivt kol har använts i mer än två decennier för att avlägsna PFOA och PFOS från vatten och Jacobi Carbons har utvärderat vår produkt AquaSorb CX för detta ändamål. Studier i Europa har visat att en kontakttid på 9-10 minuter kan vara effektiv för att minska mängden PFOA:

I tillämpningar där ytvattenförsörjningen påverkas och det även finns TOC kan adsorbtionen hos detta TOC påverka effektiviteten vid avlägsnande av PFOA och PFOS. I dessa fall rekommenderar Jacobi en skyddsbädd av mesoporöst kol såsom vår AquaSorb 5000, följt av en bädd av AquaSorb CX som förfining för att optimera systemets prestanda.

Lär dig mer om denna viktiga användning genom att kontakta din försäljningsrepresentant från Jacobi eller via vår sida ”kontakta oss” på Jacobis webbplats ( www.www.jacobi.net ).

 

Klicka på knappen nedan för att hämta en teknisk bulletin från Jacobi för mer information om luftfiltrering.

Ladda ned