Produkter

Addsorb 400px
Addsorb

AddSorb™

Vår serie specialimpregnerat aktivt kol för ångapplikationer såsom sura gaser, basiska gaser, formaldehyd, kvicksilver och doftkontroll. I sortimentet AddSorb™ finns våra branschledande grader för personskyddsenheter.

Några av de vanliga AddSorb-graderna inkluderar:

 • GA-serien – mycket högaktivt kol skapat för organisk ånga (OV) krav för andningsskydd.
 • MGR-serien – specialimpregnerad grad skapad för avlägsnande av multikontaminant i andningsskyddsenheter.
 • Sulfox-serien – specialprodukter utvecklade med mycket hög svavelvätekapacitet för doftkontrollanvändning.KC-Plus – katalytisk grad framtagen för att avlägsna svavelväte och regenererbar via vattentvätt.
 • Supercap EL-serien – kol med extremt hög renhetsgrad och hög kapacitet för användning i superkondensatorer
 • VA-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av sura gaser
 • VB-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av alkaliska gaser
 • VF-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av formaldehyd
 • VQ-serien – impregnerat kol skapat för avlägsnande av kvicksilver

ADDSORB: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ADDSORB: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla filter för användning med vårt kol samt ta hand om allt underhåll och all service av filtren.

resins

jonbytarresiner

Vårt sortiment AddSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från sortimentet Resinex för optimala resultat.

Aquasorb 400px
Aquasorb

AquaSorb™

Aktivt kol utformat för vattenbehandling, vilket omfattar dricksvatten, avloppsvatten, industriellt processvatten, bearbetning av drycker och vattenfilter för hemmet. Relevanta AquaSorb™-grader uppfyller villkoren för standarderna NSF, EN och AWWA för behandling av dricksvatten och uppfyller också Food Chemicals Codex-villkoren. Externa bedömningar avseende lämplig geografisk jurisdiktion och det tillämpningsområde där materialet ska användas utförs av tillsynsmyndigheter som NSF i USA och KIWA i Nederländerna.

Ett urval av graderna i AquaSorb-familjen inkluderar:

 • 100-serien – aktiva kolgranulat med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av organiska ämnen av låg till medelhög molekylär vikt i avloppsvattentillämpningar.
 • 1000-serien – aktiva kolgranulat med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av organiska ämnen av låg till medelhög molekylär vikt i drickbara vattentillämpningar.
 • 5000-serien – mesoporöst granulärt kol framtaget för avlägsnande av organiska och färgföreningar med stor molekylär vikt.
 • 6000-serien – agglomererat granulärt kol med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av föreningar med låg till medelhög molekylär vikt.
 • C-serien – högt mikroporöst granulärt kol med överlägset avlägsnande av spår av organiska ämnen med låg molekylär vikt. Inkluderar CX-MCA, en katalytisk produkt med överlägsen prestanda för avlägsnande av kloramin och svavelväte från vatten.
 • H-serien – syratvättade grader för exceptionell renhet, framtagna för användning med drycker och ultrarent vatten
 • L-serien – silverimpregnerat kol för användning i vattenfilterenheter i hemmet.
 • PICABIOL – Unikt granulärt kol för behandling av dricksvatten med hjälp av biologiskt aktiva processer.
 • MP-serien och CB-serien – aktivt kol i pulverform för förbättrad borttagning av smak- och färgföreningar, bekämpningsmedel och metabolit från dricksvatten.

AQUASORB: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

AQUASORB: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla filter för användning med vårt kol samt ta hand om allt underhåll och all service av filtren.

resins

jonbytarresiner

Vårt sortiment AquaSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från sortimentet Resinex för optimalt resultat.

Reactivation

Återaktivering

Jacobi tillhandahåller också en återaktiveringstjänst. Detta är en problemfri tjänst där förbrukat kol avlägsnas och återaktiveras. Det återaktiverade kolet kan sedan återanvändas vilket minskar mängden avfall.

Colorsorb 400px
Colorsorb

ColorSorb™

Ett stort sortiment aktivt kol speciellt framtaget för färgborttagning, inklusive rening av mat, kemikalier och farmaceutiska produkter.

Några av de vanligare ColorSorb-graderna inkluderar:

 • 1000-serien – aktiva kolgranulat med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av organiska ämnen av låg till medelhög molekylär vikt i mat och kemiska processer .
 • HP-serien – pulvergrader med hög avfärgningskapacitet framtagna genom kemisk aktivering av träsubstrat. Tillgänglig i flera olika pulvergrovlekar, aktivitetsnivåer och PH-intervall.
 • G-serien – högt mesoporösa pulvergrader tillverkade genom ångaktivering av träsubstrat. Tillgänglig i flera olika pulvergrovlekar och aktivitetsnivåer.
 • SP-serien – extremt hög renhet, mikroporösa pulvergrader framtagna för farmaceutiska och mattillsats-standarder
 • HPX – pulvergrad med en unik blandning av mikroporer och makroporer för att uppnå en blandning för avlägsnande av färg och spår av organiska ämnen/lukt.
 • XFP-serien – utbud av pulvriserat kol för rening av ätbar olja
 • 600-serien – högaktivt, granulärt agglomererat kol för avfärgning i fasta bäddar
 • H100- och H600-serien – hög renhet, syratvättade grader tillverkade för avfärgningsprocesser i fasta bäddsystem
 • BAK – granulatprodukt med pH-buffrande medel för avfärgning av socker.

COLORSORB: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

COLORSORB: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla filter för användning med vårt kol samt ta hand om allt underhåll och all service av filtren.

resins

jonbytarresiner

Vårt sortiment ColorSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från sortimentet Resinex för optimalt resultat.

Ecosorb 400px
Ecosorb

EcoSorb™

Aktivt kol framtaget för behandling av luft och gas och omfattar en rad olika användningsområden, inklusive att minska mängden flyktiga organiska föreningar i luft, doftkontroll, återvinning av lösningsmedel, rening av processgas, luftbehandlingsenheter för hemmabruk och kommersiellt bruk, cigarettfilter och avdunstningsbegränsande enheter i bilar.

Ett exempel på vanliga grader i EcoSorb™-familjen inkluderar:

 • C-serien – högt mikroporösa granulära grader skapade för effektiv borttagning av organiska föreningar med låg molekylär vikt i luft och som katalysatorstöd.
 • 80 och 90 – direktaktiverade produkter av standardgrad framtagna för rening av avloppsvatten
 • BX-serien – extruderade kolpellets speciellt utvecklade för regenererbara tillämpningar såsom återvinning av lösningsmedel.
 • HX-serien – syratvättade pressade kolpellets framtagna för känsliga ångtillämpningar där hög produktrenhet krävs.
 • XP-serien och CB-serien – finmalet pulvriserat kol för kontroll av kvicksilver och dioxin i rökgasströmmar.

ECOSORB: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ECOSORB: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla filter för användning med vårt kol samt ta hand om allt underhåll och all service av filtren.

resins

jonbytarresiner

Vårt sortiment EcoSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från sortimentet Resinex för optimalt resultat.

Reactivation

Återaktivering

Jacobi tillhandahåller också en återaktiveringstjänst. Detta är en problemfri tjänst där förbrukat kol avlägsnas och återaktiveras. Det återaktiverade kolet kan sedan återanvändas vilket minskar mängden avfall.

Goldsorb 400px
Goldsorb

GoldSorb/PicaGold™

Vårt branschledande produktutbud för utvinning av ädelmetaller i gruvanläggningar. Kolen GoldSorb™ och PicaGold™ är optimerade för denna användning, ger goda adsorptions- och elueringsegenskaper, har maximal produkthårdhet, hög nötningsbeständighet och producerar färre finkorniga partiklar vid regenerering.

Grader inom denna familj inkluderar:

 • Goldsorb™ 4500 och PicaGold™ G208AS: medelhöga aktivitetsgrader
 • GoldSorb™ 5500 och PicaGold™ G209AS: höga aktivitetsgrader
 • PicaGold™ G210AS: högsta aktivitetsgrad

GOLDSORB™: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PetroSorb 400px
PetroSorb™

PetroSorb™

Produkter med aktivt kol utvecklade för olje- och gasbranschen, vilket inkluderar behandling av vatten, ånga och processtillämpningar på petrokemiska anläggningar.

Serien PetroSorb™ inkluderar följande grader:

 • 1000-serien – direktaktiverade kolgranulat med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av organiska ämnen med låg till medelhög molekylär vikt i vatten och process (amin-/glykolströmmar).
 • 6000-serien – agglomelerade kolgranulat med kombinerad mikropor-/mesoporvolym för avlägsnande av organiska ämnen med låg till medelhög molekylär vikt (amin-/glykolströmmar).
 • 100-serien – direktaktiverat kol av standardgrad utvecklat för rening av avloppsvatten.
 • GX-serien – pellets av extruderat kol för allmän luftbehandling.
 • GX-serien – pressade kolpellets för allmän luftbehandling
 • G-SWC80 – standardaktivt granulärt aktivt kol som används som stödmedium till katalysatorer för kemiska reaktioner. Material med mycket låg densitet och således fördelaktigt att använda vid volymfyllning.
 • H-serien – syratvättade grader för exceptionell produktrenhet, utvecklad för kondensrening. Inkluderar vår produkt HS-D för låg kiseldioxidlakning.

PETROSORB™: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Resorb 400px
Resorb

ReSorb™

Produktsortimentet ReSorb™ inkluderar återaktiverade kolgranulat för behandling av vätske- och gasströmmar. ReSorb™ Pool tillhandahåller ett lager av återaktiverat material vi har att erbjuda, medan ReSorb™ Solo är återaktivering i en sluten krets specifikt för dricksvatten, livsmedel- och drycktillämpningar där kundens eget material returneras.

RESORB: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

RESORB: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla filter för användning med vårt kol samt ta hand om allt underhåll och all service av filtren.

Andra specialprodukter

Resinex 400px
Actitex 400px
Acitex-weblogo

Actitex™

Vårt högpresterande, mikroporösa filtmedium ger snabb diffusions- och adsorptionskinetik för en rad olika användningar inom vattenbehandling.

ACTITEX: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN