HållbarhetPlanetenPannan EcoGreen

Som stor internationell organisation måste Jacobi ta sin påverkan på planeten på stort allvar. Vi har jobbat med våra hållabarhetsmål bakom kulisserna i flera år nu. För att kunna minska hur vår verksamhet påverkar miljön (vi har trots allt bara en planet och en chans att skydda den!) har vi arbetat med att utveckla olika initiativ och system som hjälper oss arbeta med hållbart.

För att skapa kol måste man bränna något. I Jacobis fall använder vi kokosnötskal. Eftersom kokosnötter odlas som mat är detta faktiskt en av de mest hållbara resurserna för att skapa kol. Vi jobbar med många småskaliga odlare som lever i avlägsna områden där de enkelt kan förbigå sina länders miljöbestämmelser genom att gräva en grop i marken och bränna kokosnötskalen. För att kyla skalen kastas vatten över dem och de torkas sedan och säljs vidare. När man jobbar på det sättet skapas gaser under hela eldningsprocessen som tar sig ut i atmosfären. Dessa gaser är växthusgaser, så de är inte bara dåliga för människors hälsa (inklusive odlarens), utan de är också skadliga för miljön.

Med detta i åtanke beslöt vi oss för att hitta ett alternativt sätt att skapa kol som förhindrar att dessa gaser släpps ut. När vi hade kommit fram till det bästa alternativet var vi tvungna att räkna ut hur vi kunde göra det tillgängligt för de odlare vi samarbetar med. Detta var ett ganska omfattande projekt, men vi visste att vi var tvungna att agera

Som lösning hittade vi pannan EcoGreen. Som vi nämnde ovan måste vi bränna kokosnötskalen för att skapa kol. När detta sker flyttas organiska ämnen från kokosnötskalen och bildar otäcka gaser. Med pannan EcoGreen läggs skalen i och bränns, men pannan bränner också gaserna för att se till att inga giftiga utsläpp sker. Detta inkluderar kolmonoxid, en mycket farlig gas, och allmänt smutsig svart eller brun rök. Detta är stor skillnad mot att bränna i en grop i marken då gaser och rök släpps ut i atmosfären utan någon som helst kontroll.

Själva tekniken och tanken är varken nya eller revolutionära. Faktum är att de liknar den teknik som används när skräp bränns på avfallsanläggningar. Det som verkligen är unikt är önskan att hjälpa småskaliga bönder att ändra sin attityd gällande att ta hand om miljön – båda är väldigt viktiga för Jacobi.

För närvarande har vi en på plats i Indien och vi vet att både leverantörer och anläggningarna är mycket nöjda med resultaten hittills. Vi håller på att skicka en till Sri Lanka och planerar att ha fler i Indien inom kort. Vi planerar att koppla dessa till en generator eller turbin så att den ånga som genereras omvandlas till elektricitet. Förhoppningsvis kommer vi kunna använda dem för att tillhandahålla el till många städer som bara har tillgång till el då och då eller inte alls.

Det är en investering för Jacobi, men en vi vet att vi måste göra. Det finns många små aktörer i de länder vi är verksamma och de har varken pengar eller förmåga att själva göra dessa ändringar. Jacobi stiger in och hjälper till eftersom vi har den ekonomiska möjligheten och resurserna för att göra det. Och vi har inte bara ekonomin, vi har dessutom personer med drivet och passionen för att förbättra miljön. Det är helt enkelt vår skyldighet att göra det här.

På andra ställen och i stor skala bränns kokosnötskal i stora ugnar för att skapa kol. Även denna process skapar mycket värme och vi ser till att inget av denna värme går till spillo. Vi använder värmen från ugnarna för att torka skalen eller skapa ånga som används längre fram i produktionsprocessen. Tidigare skulle vi ha använt diesel eller gas för att torka skalen. Detta kan påverka människors hälsa och är känt att bidra till klimatförändringen, så att återanvända värmen är en stor förbättring.

När kokosnötskalen bränns bildas så mycket värme att det blir över även efter vi har använt den i vår produktion. Det finns ingen anledning att eller ursäkt för att slösa bort denna överblivna värme, så vi använder den för att generera energi som kan skickas till kraftturbiner och tillhandahålla lokala samhällen med el. Detta ger samhällen tillgång till ren elkraft där de kanske inte har haft det tidigare. Dessa samhällen har ofta endast haft möjlighet att bränna fossila bränslen för att skapa energi, så även detta hjälper till att minska den globala uppvärmningen.

Miljöfrågor och miljöaktiviteter är inte ovanliga år 2020, men vissa länder saknar resurserna för att tackla dessa problem. Som ett internationellt företag med den ekonomiska möjligheten att hjälpa till vet vi att vi måste agera där vi kan. Allt vi lär oss och utvecklar på en anläggning kommer med tiden att replikeras på våra övriga anläggningar. Vi har för avsikt att genomföra dessa planer överallt där vi är verksamma och ge alla bönder som behöver det tillgång till pannan EcoGreen. I framtiden vill vi ta alla steg som är möjliga för att minimera skadliga utsläpp och säkerställa att ingen energi går till spillo under vår produktionsprocess.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment