Vattenbehandling

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Vattenbehandling

Utan vatten skulle det inte finnas något liv. Varje levande varelse på planeten behöver vatten för att överleva, det är vår mest värdefulla källa. Människor behöver alltid rent och säkert vatten att dricka och industrier behöver ofta specialbehandlat vatten i sin produktion. Aktivt kol är ett av de effektivaste medlen för att förbättra vattenkvaliteten. Dess användning omfattar allt från hemmabruk i liten skala, till exempel i vattenkannor, till att behandla vatten i kommunala anläggningar i större skala.

Våra tjänster är omfattande och kompletta. Vissa av våra kunder har unika problem och våra experter på aktivt kol kan då erbjuda anpassade lösningar. Förutom att tillhandahålla aktivt kol erbjuder vi fyllning och tömning av filter, neutralisering, reaktivering/återvinning, uthyrning av mobila filter och laboratorietjänster såsom isotermisk testning och analytisk uppföljning av mättnadsgraden av kolet. När du är Jacobi-kund har du också enkel åtkomst till teknisk support från våra experter.

SAMMANFATTNING

  • Säkerställer att strikta bestämmelser för vatten följs
  • Säker rening av avlopp
  • Sanering av kontaminerad mark och grundvatten
  • Högkvalitativa standarder för processvatten och ultrarent vatten
  • Ser till att pooler är säkra att använda
  • Gör akvarier och dammar säkra för fiskar och andra vattenvarelser
  • En komplett, problemfri tjänst från början till slut
Rening av dricksvatten

Rening av dricksvatten

Aktivt kol spelar en viktig roll i processen för att tillhandahålla ett säkert och hälsosamt dricksvatten. Skälet till att vattnet behöver behandlas kan vara rent visuell eller på grund av bestämmelser eller nya hinder/utmaningar. Oavsett behov hjälper Jacobi kommuner runt om i världen att tillhandahålla dricksvatten av högsta kvalitet. Vi har ett omfattande utbud av högpresterande specialprodukter och tjänster med fullständig support till användarna från våra experter.

Behandling av kommunalt avloppsvatten

Behandling av kommunalt avloppsvatten

Vid behandling av kommunalt avloppsvatten används aktivt kol för att avlägsna mikroföroreningar och orenheter från allt avloppsvatten som produceras i städer och samhällen. Detta inkluderar vatten från hushåll (från kök, handfat, badkar, trädgårdar och toaletter) och regnvatten från tak och trottoarer. Detta vatten kan innehålla organiska föroreningar och tillverkade kemikalier som kan påverka miljö och djurliv negativt, samt innebära en hälsorisk för människor. Aktivt kol kan användas för att behandla vattnet och göra det säkert att släppas ut i naturen igen.

Behandling av industriellt avloppsvatten

Behandling och återanvändning av industriellt avloppsvatten

Alla industrier genererar avloppsvatten och detta vatten innehåller vanligtvis en cocktail av olika upplösta föroreningar, varav vissa kan vara giftiga. Föroreningarna varierar beroende på industri och process. Ibland återvinns detta vatten tillbaka till tillverkningsprocessen, men ofta återförs det till naturen via ytvattnet (floder, sjöar och våtmarker). Innan detta kan göras är det av största vikt att gifter och föroreningar avlägsnas och att vattnet görs säkert för nästa syfte.

Lakvatten från soptippar

Lakvatten från fyllmassa

Lakvatten från deponier är vätska som har passerat genom soptippar. Detta vatten tenderar att innehålla både suspenderade fasta ämnen (ämnen som är synliga för blotta ögat) och föroreningar som löst upp sig i vattnet. Vilka föroreningar vattnet innehåller beror på typen av soptipp: industriell, kommersiell eller både och. Oavsett vilka föroreningar lakvattnet innehåller så är det farligt att släppa ut det innan man har minskat eller eliminerat föroreningarna.

Marksanering

Marksanering

Marksanering krävs när marken har kontaminerats av kemikalier. Detta händer av en rad olika anledningar, men är ofta ett resultat av industriell verksamhet eller jordbruksaktiviteter. Om marken används utan att först behandlas kan dessa föroreningar påverka människors hälsa mycket negativt. Aktivt kol kan avlägsna eller minska föroreningarna till säkra nivåer.

Akvariefilter

Akvariefilter

Filtrering av vatten i akvarier och dammar är viktigt för att skapa en säker miljö för vattenlevande varelser. Utan korrekt filtrering ansamlas kemikalier som kan vara skadliga och vattenkvaliteten försämras avsevärt. Jacobi tillhandahåller aktivt kol till tillverkare av akvariefilter.

Poolfilter

Poolfilter

När människor badar i pool absorberar de mycket av vattnet, så det är viktigt att nivåerna av kemikalier och föroreningar är så låga som möjligt. Ibland sväljs också vatten av misstag – ännu en viktig anledning att hålla föroreningarna nere. Jacobi arbetar med tillverkare av poolfilter för att se till att pooler är säkra för allmän användning.

Ultrarent vatten

Processvatten och ultrarent vatten

Processvatten och ultrarent vatten är vatten som har behandlats eller renats för att uppfylla de allra striktaste specifikationerna. Dessaa typer av vatten används vid tillverkning i många olika branscher och är inte avsedda att drickas. Olika industrier och processer har olika specifikationer och krav. Jacobis tekniska experter kan ge råd om vilken kvalitet av aktivt kol som kommer hjälpa er att uppnå bästa resultat i er specifika situation.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.