OM

Jacobi-gruppen är…

… ett helägt dotterbolag till Osaka Gas Chemicals Co., Ltd. (OGC). OGC förvärvade Jacobi 2014.

… inriktade på att bli den mest hållbara leverantören i branschen. Vi har ett starkt fokus på säkerhet, våra kunders behov och vårt folk och de samhällen där vi verkar. Vi arbetar innovativt för att uppfylla framtida kunders behov och minska vår miljöpåverkan.

… världens största tillverkare av aktivt kol baserat på kokosnötskal, med mer än dubbelt så hög kapacitet än någon annan tillverkare. Kokosnötskal är den mest hållbara kommersiella råvaran för tillverkning av aktivt kol.

… en global tillverkningsorganisation med fler än 20 tillverknings- och bearbetningsanläggningar, samt två reaktiveringsanläggningar i Europa.

… leverantör av det bredaste utbudet av aktivt kol i branschen, inklusive kol baserat på kokosnötskal, stenkol, lignit och trä. Produktlösningar till kunder erbjuds i form av pulver, granulat, extruderat, sfäriskt och filtat kol, samt ett komplett sortiment av kompletterande jonbytarresiner och filtertjänstlösningar.

… inriktade på att bli den mest innovativa spelaren med branschens främsta forsknings- och utvecklingsgrupp med huvudkontor i Japan.

… fler än 1850 hängivna, professionella anställda.

… hängivna ett enkelt mål: att vara den föredragna leverantör av aktivt kol, jonbytarresin och filtertjänstlösningar för våra kunder, med teknisk support och kundtjänst utöver det vanliga.

Kvalitetsföretaget

Jacobi Carbons är inriktade på fullständig kvalitet, från första samtalet som rings till att se till att den levererade produkten uppfyller och överträffar de specificerade kraven.

Jacobi Carbons är en ackrediterad organisation som uppfyller den strikta internationella standarden ISO-9000 standards och har lokal ackreditering på platser för produktion, distribution och administration.

Våra strikta processer för kvalitetssäkring ser till att du får en kvalitetsprodukt med branschens ledande produktförpackningar och utmärkt kundservice varje gång./span>

Det ansvarsfulla företaget

Jacobi Carbons är väl medvetna om det ansvar ett stort företag har när det gäller sina anställdas och intressenters välmående och rättigheter. Dessutom finns många av företagets anläggningar i utvecklingsområden vilket ytterligare ökar kravet på oss att säkerställa att vår produktion ger en positiv social inverkan och inte försämrar för det område där vi är verksamma. Jacobi skriver under på föresatserna från bl.a. SIDA (Swedish International Development Agency) som kräver att investerare skyddar alla sina anställda och deras familjer, inte utnyttjar unga och sårbara personer och aktivt bidrar till det lokala samhället. Jacobi Carbons anställer inte barnarbetare och överträder inte regler gällande minimilön eller arbetsförhållanden.

Det hållbara företaget

Användandet av jordens naturliga resurser är ett viktigt övervägande vid utvecklingen av alla Jacobi Carbons tillverkningsanläggningar. Produktionen av aktivt kol har en miljöpåverkan som kan minskas genom noggrann hantering av processer, val av hållbara råvaror och återanvändning av restprodukter. Alla Jacobis anläggningar använder modern, effektiv bearbetningsutrustning. Återanvändning av genererad värme och vatten som görs alltid när så är möjligt. All överskottsenergi som genereras återgår till det lokala nätverket. Socialt och etiskt ansvar