Luft- och gasbehandling

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Behandling av luft och gas

Att andas oren luft kan utgöra allvarliga hälsorisker för allmänheten och det är därför mycket viktigt att alla industriella verksamheter följer alla regler gällande utsläpp i atmosfären. Förutom att kontrollera sina utsläpp behöver industrier ofta rena den luft och gas som används i deras processer så att föroreningar inte orsakar problem under driften. Aktivt kol är ett av de effektivaste sätten att hantera problem med omgivande föroreningar i gasform i luft och gaser. Jacobi har ett antal experter på alla geografiska marknader och varje team är erfaret och välinformerat om de olika ländernas gällande bestämmelser och krav för olika processer.

SAMMANFATTNING

  • Specialiserade produkter för problematiska föroreningar såsom ketoner och aldehyder
  • Produkter som kan fungera i svåra förhållanden
  • Stöds av ett omfattande bibliotek med adsorptionsdata och isotermer
  • Mycket effektivt sortiment av aktivt kol som riktar in sig på specifika föroreningar i ångfasen
  • Aktivt kol som uppfyller livsmedelsstandarder, såsom Food Chemical Codex
  • Impregnerade produkter för adsorption av icke-organisk gas
Luftrening – avlägsnande av VOC

Luftrening – avlägsnande av VOC

Flyktiga organiska föreningar (VOC) är, tyvärr, frekvent förekommande i den luft vi andas. Vissa är naturliga och andra är människotillverkade. Det finns många olika sorter och många av dem är skadliga både för människors hälsa och för planeten. All industriell verksamhet som släpper ut dessa föreningar måste följa strikta regler för att begränsa nivån av dem i luften. Aktivt kol kan användas för att effektivt minska nivåerna av VOC och säkerställa efterlevnad.

Syragaser och alkaliska gaser i luftströmmar

Syragaser och alkaliska gaser i luftströmmar

Syragaser är ett samlingsnamn för en specifik typ av icke-organisk gas som innehåller stora mängder vätesulfid, svaveldioxid eller liknande korrosiva sammansättningar.

Alkalisk gas är främst ammoniak, men kan också bestå av natriumhydroxidångor och lukt från lätta aminer. Dessa gaser kan orsaka obehagliga dofter och kan vara mycket giftiga med symptom som ögonirritation och huvudvärk till andningsbesvär.

Avlägsnande av kvicksilver

Avlägsna kvicksilver

Kvicksilver och dess reagerade biprodukter i naturgas-, petrokemi- och raffinaderiflöden kan leda till extrem korrosion av metallkomponenter. Kvicksilver är, naturligtvis, också mycket giftigt. Jacobi har utvecklat en serie högaktivt aktivt kol som är kemiskt impregnerat och mycket effektivt för att avlägsna kvicksilver.

Avsvavling av naturgas

Avsvavling av naturgas

Adsorption med aktivt kol används ofta för att avlägsna vätesulfid (H2S), en av de främsta odörföreningarna, från gasströmmar. Det luktar inte bara illa, utan gasen är också mycket lättantändlig och giftig. Impregnerat aktivt kol har flera gånger visat sig fungera bäst för avlägsnande av H2S.

Trycksvängningsadsorption

Trycksvängningsadsorption

Gaser med hög renhetsgrad används allt mer vid livsmedelsbearbetning, raffinering och inom industrin. I den petrokemiska branschen innebär ofta avlägsna utvinningsplatser att gas bildas på platsen. Aktivt kol spelar en avgörande roll för separation av syre, väte och andra viktiga gaser från luften i system för trycksvängningsadsorption, vilket möjliggör att dessa viktiga gaser genereras lokalt för de industrier som behöver det.

Behandling av reformatorgas och katalys av syntesreaktioner

Behandling av reformatorgas och katalys av syntesreaktioner

Gasutvinningsprocessen resulterar ofta i föroreningar som är till nackdel i olika behandlingssteg, såsom katalys av ädelmetaller. Aktivt kol förlänger livslängden för dessa katalysatorer och kan också utföra en katalysfunktion vid tillverkning av industriprodukter, bl.a. fosgener, vinylklorid och vinylacetat. Jacobi tillhandahåller aktiva kolprodukter som fungerar som universaladsorbent för dessa tillämpningar.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.