Utvinning av guld

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Utvinning av guld

Utvinning av guld äger rum i gruvor runt om i världen. Precis som de flesta andra branscher måste guldbrytning uppnå en noggrann balans mellan kontroll över driftskostnader och maximering av avkastning på investeringar (och samtidigt vara miljömässigt ansvarsfullt). Att välja rätt leverantör av aktivt kol är avgörande för detta. Nästan hälften av världens alla adsorption-desorption-utvinningsanläggningar använder aktivt kol från Jacobi. Förutom att tillhandahålla högkvalitativa produkter erbjuder vi också oöverträffad teknisk support som hjälper våra kunder att förstå hur kolets beteende kan påverka utvinningsnivåerna genom granskningar, tester och felsökning på plats.

SAMMANFATTNING

 • Snabb adsorptionskinetik och förbättrad porstruktur
 • Maximal hårdhet och nötningsbeständighet
 • Fler än 100 regenereringscykler möjliga med mycket låg nedbrytning
 • Utmärkt kapacitet för guld och mycket låg förlust av upplösbart guld
 • Det aktiva kolet är preparerat i förväg för att säkerställa lågt damminnehåll i processen
 • Lämplig för silverrik malm
 • Homogen partikelstorleksfördelning för att snabba på guldåtervinningsprocessen
 • Hjälp med teknisk kunskap och processkunskap
 • Utmärkt adsorptionskapacitet för Au(CN)₂ och andra ädelmetaller
Kol i kolumn

Kol-kolonn

Kol-kolonner används ofta för att utvinna guld och silver från lakningslösningar vilka ofta har en hög halt av fast innehåll. Denna metod innebär att guldcyanidlösningar flödar genom en serie fluidiserade bäddkolonner i en uppströms konfigurering.

Läs mer

Carbon In Pulp

Kol-i-slam

Vid kol-i-slam är malmen finmald och guldet är lösbart med hjälp av cyanidlakvatten i en serie tankar. Kol tillsätts sedan för att adsorbera guldet. Denna metod ger en hög procentuell guldutvinning.

Guld

Kol i lakvatten

Kol i lakvatten kombinerar lakning med processen kol-i-slam vilket skapar en process med en enda enhet. Denna metod väljs vanligtvis när naturligt kol (högt organiskt innehåll) är närvarande i guldmalmen, vilket adsorberar guldet och förhindrar utvinning.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.