HållbarhetMänniskorPlaneten

Sedan 1993 har 22 mars varit världsvattendagen. Vatten är en av de mest värdefulla och viktiga resurserna på planeten och det är livsavgörande. Våra kroppar består till största delen av vatten, utan vatten kan inga plantor leva och faktum är att varenda liten sak vi använder kräver vatten under en viss fas av livet eller utvecklingen. Eftersom mänskliga aktiviteter hotar vattnet kvalitet och renheten måste vi prioritera att ta hand om vårt vatten.

Att skydda vatten är en stor del av det vi gör här hos Jacobi. Vi har lösningar som hjälper till att öka vattnets renhet med produkter som kan avlägsna nya framväxande föroreningar (såsom PFAS, PFOS, biprodukter från bekämpningsmedel och växtgifter, halogenerade ämnen, metallklorider, m.fl.) samt tungmetaller (arsenik, kvicksilver m.fl.).

Som en del av vårt uppdrag att bli mer hållbara markerar Jacobi världsvattendagen med att städa stränder och plantera träd.