Tillämpningar för olja och gas

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Olja och gas

Användandet av olja och gas är utbrett i vår moderna värld. Oljebränsle driver våra bilar, lastbilar och flygplan som stödjer modern ekonomi och livsstil. Gas förser oss med el och kan användas för att laga mat och värma upp bostäder, byggnader och vatten. Biprodukter från oljeraffinering används för att framställa plast och även bekämpningsmedel, smörjmedel, vax, tjära och asfalt till våra vägar.

Att använda aktivt kol har visat sig vara ett effektivt sätt att avlägsna orenheter och skapa en renare produkt. Våra kolprodukter kan också användas för att förhindra skador på industriell utrustning och återvinna resurser som kan återanvändas längre fram.

SAMMANFATTNING

 • Ger ett sätt att återvinna processkemikalier och minska inköp
 • Skapar renare produkter
 • Skyddar processutrustning
 • Återvinner resurser, t.ex. vatten
 • Förbättrar anläggningens ekonomi genom att förlänga produktionstiden
Återvinning av amin och glykol

Återvinning av amin och glykol

Genom att behandla en sidoström av återcirkulerande aminlut för att avlägsna och minska mängden H2S/CO2 och andra nedbrytande ämnen från naturgas kan aktivt kol avsevärt förlänga aminets livslängd. Detta skyddar övrig utrustning i kretsen genom hantering av mängden värmestabila salter (HSS) som bildas när den rika aminlösningen separeras.

På liknande sätt används rening av glykol i gasdehydreringsprocesser för att säkerställa optimal prestanda och minska risken för sekundär kontaminering av raffinatet.

Aktivt kol kan:

 • Minimera degraderingen av cirkulerande mängd lösningsmedel/absorbent
 • Avlägsna skadliga orenheter från slutprodukten
 • Skydda processutrustningen
 • Maximera användningen av absorbent/processkemikalier
 • Optimera driften av processutrustning
Kondensatbehandling

Kondensatbehandling

Inom petrokemisk och kraftgenererande industri är det vanligt att återvinna kondensånga för att använda den som matarvatten i varmvattenberedare. Denna process förbättrar anläggningens ekonomi och ger en kontinuerlig tillgång till varmvatten. Men med återvunnet kondensat ansamlas föroreningar från systemet vilket består av både organiska (så kallad olja) och fasta ämnen, inklusive metaller i jonform. För att hantera dessa oönskade beståndsdelar i kondensatet används ofta system med aktivt kol och jonbytarresiner för att rena det återvunna vattnet. I sådana fall är det av största vikt att se till att frigörandet av mineraler från varje steg i behandlingen hanteras med rätt medium och utrustningsstorlek. Detta säkerställer fortsatt effektiv drift av varmvattenberedare och turbiner.

HPNA-borttagning

HPNA-borttagning

Under hydrokrackningsprocessen bildas ämnen som kallas tunga polynukleära aromater (HPNA) i hydrerkrackningsreaktorerna på grund av att aromater kondenserar och polynaftener dehydrerar. När detta sker är det väldigt svårt att avlägsna HPNA som ansamlas och slammar allvarligt igen värmeväxlare och avaktiverar katalysatorn. Dessa ämnen anses vara svårbehandlade i hydrokrackningsprocessen och är mycket konverteringsbeständiga i reaktionszonen för hydrokrackning. Det är mycket viktigt att förhindra detta eftersom det leder till sämre produktionskvalitet. Våra aktiva kolprodukter är en idealisk lösning för avlägsnande av dessa komponenter.

Extrahering av merkaptan och avsvavling av bränsle

Avlägsnande av merkaptan och avsvavling av bränsle

Merkaptaner är organiska kolväteföreningar med svavel och de har en karaktäristisk dålig lukt samt korrosiva egenskaper i ledningarna. Därför måste merkaptaner avlägsnas om det finns höga koncentrationer av dem i naturgas för att ge ett lämpligt råmaterial eller en lämplig slutprodukt. För att separera merkaptaner från naturgas i avsvavlingsanläggningen används ofta en process där merkaptanerna oxideras. Detta är en katalytisk process i vilken aktivt kol ofta används.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.