HållbarhetMänniskorPlanetenProdukterna

VÅRT ARBETE MED FN:S MÅL

Många viktiga vägar mot hållbarhet

Våra ansträngningar för hållbarhet är långsiktiga och att koppla vår verksamhet till Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling placerar Jacobi precis där vi ska vara – i centrum för framstegen.

Vi vill göra förfaranden hållbara och säkerställa att Jacobis verksamhet påverkar planeten så lite som möjligt samtidigt som vi förbättrar människors liv när så är möjligt. Ett av sätten vi har kunnat se till att vår verksamhet verkligen är hållbar är att rikta in den mot Förenta Nationernas 17 mål för hållbar utveckling. Tanken är att om vi arbetar mot att genomföra dessa mål arbetar vi mot fred och välbefinnande för både vår planet och människor, både nu och i framtiden. Målen omfattare en rad hållbarhetsaspekter, inklusive klimatförändring, eliminering av fattigdom och svält, minska all ojämlikhet, bevara våra han och förbättra utbildning för alla, för att bara nämna några.

Remko Goudappel,
VD för Jacobi-gruppen

“Vi vill vara kopplade till dessa mål. Vi ligger i linje med dessa mål. Både länder och företag måste utvecklas för en hållbar framtid. Man måste ta tillvara resurser, vara innovativa för nuet och framtiden och ta hand om de unga. Detta stämmer väl överens med vår egen övertygelse. Målen omfattar hållbarhet för länder och vårt företag tar hållbarhet till sig.

Det ger företaget ett syfte som inte enbart handlar om att tjäna pengar.”

FN:s mål för hållbar utveckling

50 år av hållbar utveckling

1972 hölls en internationell konferens om problemen med människans miljö i Stockholm. Representanter från 113 medlemsstater och medlemmar av FN:s fackorgan deltog. De 26 principerna i Stockholmsdeklarationen blev starten på en dialog mellan industriländer och utvecklingsländer gällande föroreningar, ekonomisk tillväxt och människors välbefinnande. 1992 träffades 179 länder i Rio de Janeiro för att fokusera på hur människans socioekonomiska aktiviteter påverkar miljön. Vid FN:s toppmöte 2000 antog alla 191 medlemsstater FN:s millenniedeklaration med mål som skulle uppnås till 2015. Bland nyckelprestationerna för Millenieutvecklingsmålen fanns en minskad barnadödlighet på nästan 50 %, fler än 1 miljard människor lyftes ur extrem fattigdom och HIV-/AIDS-infektioner minskades med 40 %. Många globala hot såsom fattigdom, analfabetism, skogsskövling och förorenade hav behöver fortfarande lösas och 2015 kom alla FN-stater överens om 17 utvecklingsmål för hållbarhet för att slutföra detta viktiga arbete. Genomförandet övervakas av Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNDP) under Agenda 2030. Målen kommer att stimulera åtgärder inom fem avgörande områden för framtiden: Människor, planeten, välbefinnande, fred och partnerskap.

FN:s stadgar började gälla den 24 oktober 1945. Huvudkontoret ligger i New York, USA, men byggnaden har exterritoriell status. Den skapades av ett multinationellt team arkitekter och stod klar 1951.

Jacobi har tittat noga på FN:s 17 mål och beslutat oss för vilka vi ska jobba för som en del av våra verksamhetsåtgärder. Således har Jacobis långsiktiga hållbarhetsarbete delats upp i tre delar: människorna, produkterna och planeten. Så här interagerar de med målen för hållbar utveckling:

MÄNNISKORNA

FN:s hållbarhetsmål 3

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Flera av våra förfaranden ligger i linje med detta specifika mål. Exempelvis uppmuntrar vi våra anställda att utöva idrott och att träna och på många av våra fabriker erbjuds gratis frukt. Under corona-krisen gav vi våra EMEA-anställda en träningsutmaning för att hjälpa dem att komma i rörelse och hålla sig friska. Förutom att främja hälsa för våra anställda uppmuntrar vi också barn i de områden där vi har fabriker att delta i idrottsaktiviteter genom att ordna turneringar, sponsra lag och donera utrustning.

Vi har också stort fokus på arbetsplatssäkerheten för våra anställda och på att se till att de får djupgående utbildning och övningar.

FN:s hållbarhetsmål 4

Säkerställer inkluderande och rimlig kvalitetsutbildning och främjar livslånga möjligheter för alla att lära sig

På Jacobi anser vi att utbildning är en mänsklig rättighet och vi uppmuntrar till utbildning när det är möjligt. Vi har nyligen börjat bygga en grundskola på Sri Lanka, där vi har en fabrik, vilket kommer att förbättra utbildningskvaliteten för de lokala barnen avsevärt. På andra platser har vi hjälpt elever genom att donera böcker, utrustning och uniformer.

Vi erbjuder olika typer av utbildning, både till våra kontors- och fabriksteam. En del av vår utbildning handlar om professionell utveckling, men vi erbjuder även utbildning som hjälper människor utanför arbetsplatsen.

FN:s hållbarhetsmål 5

Uppnå jämlikhet mellan könen och stärka alla kvinnor och flickor

I vissa länder där vi är verksamma är jämlikhet mellan könen inget man bryr sig speciellt mycket om och på dessa platser arbetar vi för att stödja kvinnor och flickor. Vi anordnar kvinnodagar och ser till att vi jobbar nerifrån och upp genom att ge flickor exakt samma möjligheter som pojkar.

FN:s hållbarhetsmål 8

Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullständig och produktiv anställning och bra arbete för alla

Många av våra mål för människor faller under detta mål från FN. Vi strävar för att alla, oavsett om de arbetar i våra fabriker eller på våra kontor, har en tillfredsställande anställning hos Jacobi. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och vi koncentrerar våra ansträngningar på att säkerställa att alla är glada och trygga på arbetet.

PRODUKTER

FN:s hållbarhetsmål 9

Bygga en tålig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och premiera innovation

Jacobi producerar kol i flera länder där BNP är förhållandevis låg och vår verksamhet hjälper till att öka industriell verksamhet och ge lokalinvånare en inkomst. Det är dock av största vikt att vårt arbete är så hållbart det bara kan bli så vi rapporterar kontinuerligt om flera nyckelfaktorer. Alla anläggningar skickar rapporter om avfall och förbrukning, vilket innebär att vi kan övervaka detta och göra planer för att minska eller återanvända dem när så är möjligt.

Våra forsknings- och utvecklingsteam arbeta kontinuerligt för att hitta nya sätt som ser till att den effekt vår verksamhet har på planeten är positiv. Vi utvecklar också hela tiden nya produkter som hjälper oss, och våra kunder, att arbeta mer hållbart.

PLANETEN

FN:s hållbarhetsmål 12

Säkerställa hållbar konsumtions- och produktionsmönster

Det är av största vikt att vi noga överväger vår konsumtion av resurser och säkerställer att vi producerar vårt kol på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi tillämpar flera olika initiativ som bidrar till detta specifika mål. Exempelvis har en av våra återaktiveringsanläggningar övergått från dieseldrivna gaffeltruckar till eldrivna vilket eliminerar onödig användning av fossila bränslen. När så är möjligt tar vi tillvara överskottsenergi och återvinner den, antingen för användning i våra egna processer, så att den kan användas av lokalbefolkningen eller både ock.

När så är möjligt uppmanar vi våra kunder att återvinna sitt förbrukade kol genom att tillhandahålla en komplett återvinningstjänst. Detta förhindrar onödig produktion av mer aktivt kol. Slutligen använder vi kokosnötskal för att skapa aktivt kol och dessa kokosnötskal är en biprodukt från kokosnötter som redan odlas för en rad andra användningar.

FN:s hållbarhetsmål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess påverkan

På Jacobi anser vi att vi alla är ansvariga för att bekämpa klimatförändring och har startat flera initiativ för att göra detta. Exempelvis hjälper vi till att förhindra förbränning av fossila bränslen genom att byta till elektriska gaffeltruckar och använda överskottsvärme för att generera ren elektricitet. Vi vill se till att våra anställda är utbildade inom klimatförändring och uppmanas och uppmuntras att ta rätt beslut i sina vardagsliv. Saker som program för att cykla till jobbet hjälper oss med det.

Så länge vi är verksamma kommer vi fortsätta att sträva för att uppnå dessa mål. Vi planerar att lägga till ännu fler aktiviteter, åtgärder och projekt för att öka vårt hållbarhetsarbete och hjälpa oss att göra framsteg på vår hållbarhetsresa under de kommande åren.

Om du vill läsa mer detaljerade genomgångar av våra aktiviteter, ta en till på vårt Hållbarhetsnav där du hittar fler av våra hållbarhetsberättelser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment