VATTENBEHANDLING

Rening av dricksvatten

Jacobi Carbons tillhandahåller lösningar för kommuner som behöver behandla vatten så att det är säkert för allmänheten att dricka och använda. Vi säkerställer full efterlevnad av nationella hälsobestämmelser och certifieringar, inklusive alla krav från WHO (Världshälsoorganisationen). Vi har team runt om i världen och våra experter känner till bestämmelserna i de olika länderna. För rening av vatten erbjuder vi produkter från vårt sortiment AquaSorb™. Dessa aktiva kolprodukter förbättrar kvaliteten på dricksvatten genom att avlägsna följande:

  • Smak- och doftkomponenter, såsom 2-metylisoborneol (MIB) och geosmin
  • Bekämpningsmedel och deras metaboliter (bl.a. metolaklor ESA och OXA)
  • Organiska ämnen (TOC) och prekursorer till desinfektionsbiprodukter (DBP)
  • Algtoxiner (cyanotoxiner), såsom mikrocystiner
  • Människotillverkade kemikalier, såsom PFAS
  • Flyktiga organiska föreningar (VOC)
  • Hormonstörande ämnen (EDC) och mikroföroreningar
  • Farmaceutika och hygienprodukter (PPCP)

RENING AV DRICKSVATTEN: PRODUKTER

Aquasorb

AquaSorb™

Specialiserade aktiva kolprodukter utformade för en rad olika vattenbehandlingar. Produkterna i detta sortiment uppfyller villkoren för internationella standarder som NSF, EN och AWWA. Dessutom uppfyller de kraven i Food Chemicals Codex. Detta säkerställer en hög prestanda i tillämpningar för dricks-, process- och avloppsvatten.

RENING AV DRICKSVATTEN: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla AquaFlow™-filterför användning med vårt kol AquaSorb™, samt hantera allt underhåll och all service av filtren.

resins

Resin

Vårt sortiment AquaSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från vårt sortiment Resinex för optimalt resultat.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.