VATTENBEHANDLING

Marksanering

Olika saker kan leda till att mark kontamineras. Vissa exempel är spillolyckor eller läckor, tidigare industriell användning av marken, lakvatten från soptippar och jordbruksaktivitet. Dessa föroreningar måste avlägsnas eller minskas för att marken ska vara säker att användas.

Om de blir kvar i marken utgör de en allvarlig risk för människors hälsa. Om någon del av marksaneringen inkluderar grundvattenbehandling kan Jacobis sortiment AquaSorb™ användas för att hantera problemen. Våra tekniska experter kan ge råd om vilken grad som kommer hjälpa er att uppnå bästa resultat i er specifika situation. Detta sortiment kan avlägsna:

 • Organiska ämnen (COD)
 • Flyktiga organiska föreningar (VOC)
 • BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen)
 • MTBE (metyl-tert-butyleter)
 • PFAS (Perfluorerade och polyfluorerade ämnen)
 • PAH Polycykliska aromatiska kolväten
 • Missfärgningar
 • THM (trihalometaner)
 • TCE (trikloreten) och PCE (tetrakloreten)
 • Andra föroreningar

Om tungmetaller förekommer (inklusive arsenik) kan Jacobis sortiment av jonbytarresiner, Resinex, användas för att avlägsna dem.

MARKSANERING: PRODUKTER

Aquasorb

AquaSorb™

Specialiserade aktiva kolprodukter utformade för en rad olika vattenbehandlingar. Produkterna i detta sortiment uppfyller villkoren för internationella standarder som NSF, EN och AWWA. Dessutom uppfyller de kraven i Food Chemicals Codex. Detta säkerställer en hög prestanda i tillämpningar för dricks-, process- och avfallsvatten.

MARKSANERING: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla AquaFlow™-filter för användning med vårt kol AquaSorb™, samt hantera allt underhåll och all service av filtren.

resins

Resin

Vårt sortiment AquaSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från vårt sortiment Resinex för optimalt resultat.

Reactivation

Återvinning

Jacobi erbjuder också en problemfri livscykelhanteringstjänst som innebär att förbrukat kol avlägsnas, förs till våra återaktiveringsanläggningar där det återvinns och sedan kan användas igen. Alla delar av denna tjänst utförs av Jacobi. Vi tar hand om all kolhantering och återvinning, samt säker avyttring om kolet inte går att återvinna.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.