VATTENBEHANDLING

Behandling av kommunalt avloppsvatten

Ett stort antal föroreningar som finns i kommunalt avloppsvatten kan störa miljöns känsliga balans. Om avloppsvattnet släpps ut i naturen utan att först behandlas är det mycket sannolikt farligt för människor, växter och djur. Jacobis aktiva kol från sortimentet AquaSorb™ hjälper till att minska nivåerna av dessa föroreningar och gör vattnet säkert att släppas ut. Vårt kol kan minska följande:

  • Organiska ämnen (COD)
  • Farmaceutika (bl.a. karbamazepin, diklofenak, sulfametoxazol)
  • Hygienprodukter PPCP, såsom galaxolid, nonylfenol
  • Joniserat kontrastmedel (bl.a. iopromid)
  • Hormoner (bl.a. östradiol)
  • Andra hormonstörande ämnen (EDC) såsom bisfenol

BEHANDLING AV KOMMUNALT AVLOPPSVATTEN: PRODUKTER

Aquasorb

AquaSorb™

Specialiserade aktiva kolprodukter utformade för en rad olika vattenbehandlingar. Produkterna i detta sortiment uppfyller villkoren för internationella standarder som NSF, EN och AWWA. Dessutom uppfyller de kraven i Food Chemicals Codex. Detta säkerställer en hög prestanda i tillämpningar för dricks-, process- och avloppsvatten.

BEHANDLING AV KOMMUNALT AVLOPPSVATTEN: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla AquaFlow™-filter för användning med vårt kol AquaSorb™, samt hantera allt underhåll och all service av filtren.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.