VATTENBEHANDLING

Behandling och återanvändning av industriellt avfallsvatten

Jacobi kan precisera de individuella kemiska föreningarna eller bedöma den totala föroreningen i industriellt avfallsvatten tack vare en global parameter som kallas kemisk syreförbrukning. Eftersom varje fall är unikt har Jacobi tagit fram en tjänst där vi bedömer vilken grad av kol som är rätt för er och vi beräknar också den årliga åtgången. Med hjälp av laboratorietester och användande av pilotutrustning kan vi rekommendera korrekt grad av aktivt kol från vårt sortiment AquaSorb™.

Behandling med denna produkt minskar toxiciteten och gör att avfallsvattnet är säkert att tömmas ut i miljön eller återanvändas. Våra kolprodukter kan avlägsna:

  • Organiska ämnen (COD)
  • BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen)
  • Fenoler
  • Missfärgningar
  • AOX (absorberbara organiska halider)
  • Pesticider
  • Tensider
  • Andra kemikalier

BEHANDLING OCH ÅTERANVÄNDNING AV INDUSTRIELLT AVFALLSVATTEN: PRODUKTER

Aquasorb

AquaSorb™

Specialiserade aktiva kolprodukter utformade för en rad olika vattenbehandlingar. Produkterna i detta sortiment uppfyller villkoren för internationella standarder som NSF, EN och AWWA. Dessutom uppfyller de kraven i Food Chemicals Codex. Detta säkerställer en hög prestanda i tillämpningar för dricks-, process- och avloppsvatten.

BEHANDLING OCH ÅTERANVÄNDNING AV INDUSTRIELLT AVFALLSVATTEN: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla AquaFlow™-filter för användning med vårt kol AquaSorb™, samt hantera allt underhåll och all service av filtren.

resins

Resin

Vårt sortiment AquaSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från vårt sortiment Resinex för optimalt resultat.

Reactivation

Återvinning

Jacobi erbjuder också en återvinningstjänst. Detta är en problemfri tjänst som innebär att förbrukat kol avlägsnas och återvinns. Det återvunna kolet kan sedan användas igen vilket minskar mängden avfall. Vi tillhandahåller den kompletta tjänsten genom att hämta förbrukat kol, återaktivera det och byta era filter. Om kolet inte går att återaktivera kan vi hämta det och se till att det avyttras på ett säkert sätt.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.