VATTENBEHANDLING

Lakvatten från avfallsdeponier

Lakvatten från avfallsdeponier är vatten som har runnit genom platser med deponerat avfall och vanligtvis innehåller en rad oönskade föroreningar, både suspenderat (synligt) och upplösta ämnen. Dessa föroreningar kan vara farliga och utgöra en risk för miljön. För att det ska vara säkert att släppa ut lakvattnet måste dessa föroreningar avlägsnas, eller avsevärt minskas, på ett säkert sätt.

Olika typer av deponier innehåller olika föroreningar. Jacobis tekniska experter kan hjälpa er att hitta den bästa graden aktivt kol för behandling av den typ av lakvatten ni har att göra med. Kolet kommer från vårt sortiment AquaSorb™ som kan minska följande:

  • Organiska ämnen (COD)
  • PFAS (perfluorerade alkylerade ämnen)
  • Missfärgningar
  • Giftiga ämnen
  • Andra föroreningar

LAKVATTEN FRÅN SOPTIPPAR: PRODUKTER

Aquasorb

AquaSorb™

Specialiserade aktiva kolprodukter utformade för en rad olika vattenbehandlingar. Produkterna i detta sortiment uppfyller villkoren för internationella standarder som NSF, EN och AWWA. Dessutom uppfyller de kraven i Food Chemicals Codex. Detta säkerställer en hög prestanda i tillämpningar för dricks-, process- och avloppsvatten.

LAKVATTEN FRÅN SOPTIPPAR: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla AquaFlow™-filter för användning med vårt kol AquaSorb™, samt hantera allt underhåll och all service av filtren.

resins

Resin

Vårt sortiment AquaSorb™ kan användas tillsammans med jonbytarresiner från vårt sortiment Resinex för optimalt resultat.

Reactivation

Återvinning

Jacobi erbjuder också en återvinningstjänst. Detta är en problemfri tjänst som innebär att förbrukat kol avlägsnas och återvinns. Det återvunna kolet kan sedan användas igen vilket minskar mängden avfall. Vi tillhandahåller den kompletta tjänsten genom att hämta förbrukat kol, återaktivera det och byta era filter. Om kolet inte går att återaktivera kan vi hämta det och se till att det avyttras på ett säkert sätt.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.