HållbarhetPlanetenHelt ny elektrisk gaffeltruck

2016 blev Jacobi Carbons i Frankrike först i Jacobi Carbons-gruppen med att byta ut hela sin samtliga av dieseldrivna gaffeltruckar till åtta stycken eldrivna sådana. Hela projektet övervakades av Usman Saeed, tillverkningschef på EMEA, som visste att denna förändring skulle göra stor skillnad både för de anställdas välmående och för påverkan på vår planet.

De nya truckarna har bidragit starkt till våra mål för att bli den mest hållbara leverantören av kol. Våra mål är uppdelade i tre kategorier: människor, planeten och produkter. Den här specifika ändringen har haft stor inverkan både på människorna i företaget och vår planet.

Det kan se ut som en enkel förändring, men dess fördelar har flera aspekter (och vissa av dem kanske du inte har tänkt på) som förklaras nedan:

Planeten

Före:

Före bytet drevs hela samtliga av truckar som användes på anläggningen med diesel. Detta betyder att de släppte ut gaser, inklusive koldioxid, direkt ut i fabriksluften. Även om koldioxid finns i atmosfären och dess existens inte nödvändigtvis är en fiende, bidrar höga mängder till global uppvärmning. Medan truckarna var parkerade för saker som hantering av säckar gick deras motorer på tomgång vilket betydde att de fortfarande släppte ut avgaser och slösade energi. Användandet av en traditionell motor innebär också att de använde växellådsolja och kylarvätska, vilka också skapade avfall.

Nu:

De nya truckarna är batteridrivna, vilket betyder att utsläppen av koldioxid i produktionsbyggnaderna i Frankrike har sjunkit avsevärt. Koldioxidutsläppet från en dieseldriven gaffeltruck under fem år är ca. 36 ton. Under samma period släpper en elektrisk gaffeltruck ut 0,99 ton koldioxid – en enorm skillnad. Denna stora sänkning gör att vårt bidrag till klimatförändringen är mycket mindre.

Blysyrabatterierna som används i truckarna laddas varje natt via det nationella Franska elnätet (som drivs med vindturbiner och kärnkraftverk runt om i landet). På samma sätt som elektriska bilar med stopp-startfunktion används ingen energi när truckarna inte används. Detta betyder att inga onödiga utsläpp görs och ingen energi slösas bort.

När dessa batterier når slutet av sin livslängd kan de återvinnas fullständigt, vilket innebär att det inte blir något onödigt avfall som skräpar ner vår planet. Vi ser till att de tas omhand på rätt sätt (d.v.s. fylls på med vatten, rengörs noga och laddas korrekt) så att vi kommer att kunna använda dem i ungefär 10 år.

 

Människor

Före:

Innan vi skaffade dessa eltruckar exponerades personalen på fabriksgolvet för motoravgaser och således sämre luftkvalitet. Jacobis fabriker är ofta fyllda med fint koldamm. När dieseldrivna gaffeltruckar används tar de in luft och när denna luft släpps ut genom avgasrören rörs dammet upp i luften vilket försämrar luftkvaliteten ytterligare för personalen.

Förutom att försämra luftkvaliteten var de gamla truckarna väldigt bullriga och utsatte förarna för höga vibrationsnivåer.

Nu:

Som vi nämnde ovan har koldioxidutsläppen sjunkit avsevärt och detta förbättrar luftkvaliteten för förarna och är även fördelaktigt för miljön. Personalen behöver inte längre oroa sig över att andras in stora mängder damm heller eftersom de nya truckarna inte rör upp det fina koldammet på samma sätt som dieseltruckarna gjorde.

Även buller- och vibrationsnivåerna har sjunkit avsevärt. För att säkerställa att vi kunde mäta eventuella förbättringar korrekt samarbetade vi med den franska hälso- och säkerhetsorganisationen för arbetsgivare som samarbetar med företag inom de anställdas välmående. En sensor placerades på förarnas kläder när de använde dieseldrivna truckar och sedan när eltruckarna användes och resultaten jämfördes. Dessa sensorer visade oss att exponeringen för vibrationer sjönk med 60 % och bullernivån sjönk med 11 %. Denna bullerreduktion har inneburit att förarna nu arbetar i en säkrare miljö eftersom de hör tydligare vad som händer omkring dem.

Vi har enbart fått positiv feedback från Jacobis personal som kör truckarna och alla uppskattar det minskade bullret och dammet. Efter detta lyckade projekt i Vierzon har vi nu också hyrt en elektrisk bomlyft. Detta är ännu ett verktyg som låter oss arbeta elektroniskt och fördelarna med detta liknar fördelarna med gaffeltruckarna.

 

Eftersom den elektriska revolutionen i Vierzon blev så väl mottagen och lyckad undersöker även andra företag inom Jacobi möjligheterna att byta från diesel till el. Varje byte till el, oavsett hur liten, tar Jacobi närmre sitt mål att bli den mest hållbara leverantören av kol.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment