Uzdatnianie wody

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Uzdatnianie wody

Bez wody nie byłoby w ogóle życia. Każda żywa istota na naszej planecie potrzebuje wody, aby przeżyć. To nasz najcenniejszy zasób. Ludzie zawsze będą potrzebowali czystej i bezpiecznej wody do konsumpcji, a przemysł zawsze będzie potrzebował specjalnie uzdatnionej wody do produkcji. Węgiel aktywny jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę jakości wody. Jego zastosowanie jest bardzo zróżnicowane – od niewielkich zastosowań domowych, np. w dzbankach filtrujących, po uzdatnianie wody w zakładach komunalnych na ogromną skalę.

Usługa, którą świadczymy jest pełna i kompleksowa od początku do końca. Niektórzy z naszych klientów mają unikalne problemy i nasi eksperci od węgla aktywnego mogą zaprojektować niestandardowe rozwiązanie w tych przypadkach. Oprócz dostarczania węgla aktywnego zapewniamy również załadunek i rozładunek, neutralizację, reaktywację/recykling, wynajem filtrów mobilnych oraz usługi laboratoryjne, takie jak badanie izoterm i analityczne monitorowanie poziomu nasycenia przez cały okres eksploatacji węgla. Jeśli jesteś klientem Jacobi, będziesz miał również łatwy dostęp do wsparcia technicznego od naszych ekspertów.

PODSUMOWANIE

  • Spełnia rygorystyczne przepisy dotyczące wody
  • Bezpiecznie usuwa ciekłe ścieki
  • Remediacja skażonych gleb i wód gruntowych
  • Wysokie standardy jakościowe dla wszystkich procesów i wody ultraczystej
  • Zapewnia, że baseny są bezpieczne do użytku
  • Sprawia, że akwaria lub oczka wodne są bezpieczne dla ryb i innych stworzeń wodnych
  • Pełna, bezproblemowa i oszczędzająca pieniądze usługa typu end-to-end
Oczyszczanie wody pitnej

Uzdatnianie wody pitnej

Węgiel aktywny odgrywa istotną rolę w procesie zapewnienia bezpiecznej i zdrowej wody pitnej. Potrzeba uzdatniania wody może wynikać ze zmian przepisów dotyczących jakości wody, z konieczności poprawy parametrów organoleptycznych wody takich jak smak, zapach czy barwa. Również chęć zwiększenia bezpieczeństwa jakości wody pitnej szczególnie w przypadku korzystania z zasobów wód powierzchniowych motywuje do zastosowania węgla aktywnego w tym ważnym sektorze gospodarki publicznej. Niezależnie od tych potrzeb, Jacobi pomaga gminom na całym świecie, aby zapewnić najwyższą jakość wody pitnej. Oferujemy szeroki zakres wysokowydajnych, specjalistycznych produktów i usług wraz z pełnym wsparciem dla operatorów ze strony naszych ekspertów ds. węgla.

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Oczyszczanie ścieków komunalnych polega na wykorzystaniu węgla aktywnego do usuwania mikrozanieczyszczeń i zanieczyszczeń ze wszystkich ścieków wytwarzanych w miastach. Obejmuje to resztki wody z życia domowego (z kuchni, zlewów, wanien, ogrodów i toalet) oraz wodę deszczową z dachów i chodników. Woda ta może zawierać zanieczyszczenia organiczne i chemikalia wytworzone przez człowieka, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i dziką przyrodę, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Węgiel aktywny może być użyty do
bezpiecznego wprowadzenie oczyszczonego ścieku komunalnego do środowiska.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków przemysłowych

Wszystkie gałęzie przemysłu generują ścieki i zazwyczaj zawierają one koktajl różnych rozpuszczonych zanieczyszczeń, z których niektóre są potencjalnie toksyczne. Zanieczyszczenia różnią się w zależności od specyfiki branży lub działalności. Czasami generowane ścieki lub wody opadowe są podczyszczane i zawracane do procesu produkcyjnego, ale częściej są też kierowane do środowiska naturalnego do wód powierzchniowych (rzek, jezior lub terenów podmokłych). Zanim to nastąpi, konieczne jest usunięcie toksyn i zanieczyszczeń w celu możliwości użycia oczyszczonego ścieku do kolejnego wykorzystania lub odprowadzenia do środowiska naturalnego.

Odciek z wysypiska śmieci

Odciek z wysypiska

Odciek ze składowisk to ciecz, która przeszła przez składowisko odpadów. Taki ściek zawiera zazwyczaj zarówno zawiesinę (materię widoczną gołym okiem), jak i zanieczyszczenia, które się w niej rozpuściły. Zanieczyszczenia znajdujące się w odcieku zależą od rodzaju składowiska: przemysłowe, komercyjne lub mieszane. Niezależnie od rodzaju zanieczyszczeń znajdujących się w odcieku, niebezpieczne jest odprowadzanie go bez oczyszczenia. w celu ich usunięcia lub zmniejszenia.

Remediacja gleby

Remediacja gleby

Remediacja gleby jest wymagana, gdy gleba została skażona chemikaliami wytworzonymi przez człowieka. Może się to zdarzyć z kilku powodów, ale często jest wynikiem działalności przemysłowej lub rolniczej. Jeśli ziemia jest wykorzystywana bez uprzedniego oczyszczenia, zanieczyszczenia te mogą mieć niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia ludzi. Węgiel aktywny może usunąć lub zredukować zanieczyszczenia do bezpiecznego poziomu.

Filtry akwariowe

Filtry akwariowe

Filtrowanie wody w akwariach, stawach i zbiornikach rybnych jest niezbędne do stworzenia bezpiecznego środowiska do życia dla stworzeń wodnych. Bez prawidłowej filtracji obecne są substancje chemiczne, które są szkodliwe dla życia wodnego, a jakość wody znacznie się obniża. Jacobi dostarcza węgiel aktywny do producentów filtrów akwariowych.

Filtry basenowe

Filtry basenowe

Kiedy ludzie pływają w basenach, wchłaniają dużo wody, dlatego ważne jest, aby poziom substancji chemicznych i zanieczyszczeń był jak najniższy. Woda jest również czasami przypadkowo połykana – kolejny ważny powód, aby utrzymać niski poziom zanieczyszczeń. Jacobi współpracuje z producentami filtrów basenowych, aby zapewnić, że baseny są bezpieczne dla publicznego użytku.

Ultraczysta woda

Woda procesowa i ultraczysta

Woda procesowa i woda ultraczysta to wody, które zostały poddane obróbce lub oczyszczeniu w celu spełnienia rygorystycznych specyfikacji. Te rodzaje wody są wykorzystywane w produkcji w wielu gałęziach przemysłu i nie są przeznaczone do picia. Różne branże i procesy mają różne specyfikacje i wymagania. Eksperci techniczni Jacobi mogą doradzić, która klasa węgla aktywnego pomoże Ci osiągnąć najlepsze wyniki w konkretnej sytuacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.