Odzyskiwanie rozpuszczalników

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Odzyskiwanie rozpuszczalników

Odzyskiwanie rozpuszczalników jest jednym z najbardziej znanych zastosowań węgla aktywnego i może w znaczący sposób wpłynąć na procesy przemysłowe. Jest to opłacalny proces pozwalający na odzyskanie rozpuszczalników, które były wykorzystywane w procesach przemysłowych. Można je następnie wykorzystać ponownie, co oznacza, że nie ma potrzeby wydawania pieniędzy na ponowne zakupy. W rzeczywistości, bez odzyskiwania rozpuszczalników wiele procesów przemysłowych nie byłoby opłacalnych w eksploatacji. Węgiel aktywny jest wykorzystywany do zbierania rozpuszczalników, dzięki czemu nie tylko gromadzony jest drogi surowiec, ale także zapobiega się potencjalnie szkodliwej emisji do atmosfery. Czasami rozpuszczalnik może być nawet sprzedany w celu ponownego wykorzystania. W tym procesie może być również wytwarzana energia, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na kosztach energii. Odzyskiwanie rozpuszczalników jest zarówno ekonomiczne, jak i korzystne dla środowiska.

Produkujemy szeroką gamę węgli, które służą wielu gałęziom przemysłu. Nasz zespół ekspertów ma wieloletnie doświadczenie w odzysku rozpuszczalników i może zaproponować najlepsze metody i produkty, które pasują do działalności twojej firmy i prowadzonych procesów. Oferujemy również wsparcie i usługi w zakresie obsługi węgla aktywnego przez cały czas trwania projektu.

PODSUMOWANIE

  • Szeroka gama węgli aktywnych, zarówno granulowanych jak i wytłaczanych, umożliwiających odzyskiwanie szerokiego spektrum rozpuszczalników
  • Starannie opracowane węgle aktywne zapewniają optymalną równowagę pomiędzy pojemnością adsorpcyjną a niską retencyjnością
  • Bezpieczne i skuteczne odzyskiwanie ketonów i innych problematycznych rozpuszczalników
  • Może pomóc uczynić Twoją działalność bardziej opłacalną i przyjazną dla środowiska
Desorpcja parowa

Desorpcja parą wodną

Desorpcja parowa jest metodą, w której niskociśnieniowa sucha para wodna jest podawana na złoże węgla aktywnego, które jest nasycone rozpuszczalnikiem. Para wodna wypiera zdesorbowany rozpuszczalnik i następuje ich rozdzielenie. W tym procesie rozpuszczalnik często może być natychmiast ponownie wykorzystany do pierwotnego celu, bez konieczności dalszej obróbki. Jest to wszechstronny i ekonomiczny wybór.

Adsorpcja gazu obojętnego

Desorpcja gazem obojętnym

Niektóre rozpuszczalniki są bardziej podatne na degradację w wyższych temperaturach lub w przypadku azeotropów w powietrzu lub wodzie. W takim przypadku stosuje się desorpcję z użyciem gazu obojętnego (?). W tym przypadku reaktywność rozpuszczalnika jest kontrolowana, a stopień odzysku wysokiej jakości adsorbatu jest optymalizowany.

Adsorpcja gazu obojętnego

Regeneracja złoża gorącym powietrzem

Regeneracja gorącym powietrzem jest nowszym procesem niż inne metody. Głównym celem tej metody jest adsorpcja mieszaniny rozpuszczalników obecnych w oczyszczanym powietrzu w niewielkich i zmiennych stężeniach, które po zatężeniu są spalane. Uzyskane w ten sposób ciepło może być później wykorzystane w procesach w fabryce. Metody tej nie stosuje się w celu odzysku rozpuszczalnika wielokrotnego użytku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.