Zastosowania w przemyśle naftowym i gazowym

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Ropa naftowa i gaz

Ropa naftowa i gaz są szeroko stosowane we współczesnym życiu. Ropa naftowa napędza nasze samochody, ciężarówki i samoloty, na których opiera się współczesna gospodarka i styl życia. Gaz dostarcza nam energii elektrycznej i może być wykorzystywany do gotowania i ogrzewania domów, budynków i wody. Produkty uboczne z rafinacji ropy naftowej są wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych, a także pestycydów, smarów, wosków, smoły, a nawet asfaltu na nasze drogi.

Stosowanie węgla aktywnego jest sprawdzonym i skutecznym sposobem usuwania zanieczyszczeń i wytwarzania czystego produktu. Nasze produkty węglowe mogą być również wykorzystywane do zapobiegania uszkodzeniom urządzeń przemysłowych i recyklingu zasobów, które mogą być ponownie wykorzystane w późniejszym czasie.

PODSUMOWANIE

 • Zapewnia środki do odzyskiwania chemikaliów procesowych i zmniejszenia zakupów
 • Wytwarza produkty o wyższej czystości
 • Chroni urządzenia procesowe
 • Odzyskuje zasoby, np. wodę
 • Poprawia ekonomikę zakładu poprzez wydłużenie czasu produkcji
Odzysk aminy i glikolu

Odzysk aminy i glikolu

Poprzez oczyszczanie bocznego strumienia recyrkulującego ługu aminowego w celu usunięcia lub redukcji H2S/CO2 i innych związków degradacyjnych z gazu ziemnego, węgiel aktywny może znacznie przedłużyć żywotność aminy. Ta zdolność chroni inne urządzenia w obwodzie, zarządzając zawartością termostabilnych soli (HSS) powstających podczas odpędzania bogatego roztworu amin.

Analogicznie, oczyszczanie glikolu w procesie dehydracji gazu zapewnia optymalną wydajność i zmniejsza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia rafinatu.

Węgiel aktywny:

 • Minimalizuje degradację zasobów krążącego rozpuszczalnika/absorbentu
 • Usuwa szkodliwe zanieczyszczenia z produktu końcowego
 • Chroni urządzenia procesowe
 • Maksymalnie wykorzystuje chemikalia absorpcyjne/procesowe
 • Optymalizuje działania urządzeń procesowych
Oczyszczanie kondensatu

Oczyszczanie kondensatu

W przemyśle petrochemicznym i energetycznym powszechną praktyką jest recykling pary z kondensatu w celu wykorzystania jej jako wody zasilającej kotły. Proces ten poprawia ekonomikę zakładu i oferuje gotowe źródło podgrzewanej wody. Kondensat odzyskiwany gromadzi jednak zanieczyszczenia z układu, składające się zarówno z substancji organicznych (zwanych olejem), jak i stałych, w tym metalicznych w formie jonowej. Aby poradzić sobie z tymi niepożądanymi składnikami kondensatu, do oczyszczania wody recyklingowej często stosuje się węgiel aktywny i systemy żywic jonowymiennych. W takich przypadkach ważne jest, aby zapewnić, że uwalnianie minerałów i poślizg z każdego etapu oczyszczania jest starannie zarządzany przez prawidłowy wybór mediów i wielkości urządzeń. Zapewni to dalszą wydajną pracę kotła i turbin.

Usuwanie HPNA

Usuwanie HPNA

Podczas procesu hydrokrakingu, w reaktorach hydrokrakingu, w wyniku kondensacji aromatów i odwodornienia polinaftenów, powstają pewne związki zwane ciężkimi wielopierścieniowymi związkami aromatycznymi (HPNA). Kiedy to nastąpi, HPNA są bardzo trudne do usunięcia i gromadzą się, powodując krytyczne zanieczyszczenie wymienników ciepła i dezaktywację katalizatora. Związki te są uważane za ogniotrwałe w procesie hydrokrakingu i są bardzo odporne na konwersję w strefie reakcji hydrokrakingu. Bardzo ważne jest, aby temu zapobiec, ponieważ prowadzi to do obniżenia jakości produkcji. Nasze produkty z węglem aktywnym są idealnym rozwiązaniem do usuwania tych niepożądanych składników.

Ekstrakcja merkaptanu i słodzenie paliwa

Usuwanie merkaptanów i uszlachetnianie paliwa

Merkaptany są organicznymi związkami węglowodorów z siarką i mają charakterystyczny, nieprzyjemny zapach, a także właściwości korozyjne w rurociągach. Dlatego, jeśli merkaptany występują w dużych stężeniach w gazie ziemnym, należy je usunąć, aby uzyskać odpowiedni surowiec lub produkt końcowy. Aby oddzielić merkaptany od gazu ziemnego w instalacji uszlachetniającej (sweetening plant), zwykle przeprowadza się proces utleniania merkaptanów. Jest to proces katalityczny, w którym często wykorzystuje się węgiel aktywny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.