Usuwanie spalin i rtęci

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Usuwanie spalin i rtęci

Powszechną praktyką różnych branż jest stosowanie spalania jako metody usuwania odpadów. Proces ten musi być starannie zaplanowany i monitorowany, aby uniknąć przedostawania się niepożądanych zanieczyszczeń do środowiska. Zanieczyszczenia te mogą powodować szkody dla zdrowia ludzkiego i naszej planety, a więc istnieją surowe przepisy środowiskowe, których należy przestrzegać. Jacobi może zapewnić skuteczne rozwiązanie z naszymi produktami z węgla aktywnego, które zostały zaprojektowane tak, aby adsorbować niepożądane związki unoszące się w powietrzu z gazów spalinowych. Posiadamy rozległą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie i możemy pomóc Ci wybrać idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

PODSUMOWANIE

 • Wysoce skuteczne rozwiązanie
 • Pomaga zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi emisji i wartości czystego gazu
 • Doskonałe usuwanie rtęci
Spalarnie odpadów niebezpiecznych

Spalarnie odpadów niebezpiecznych

Po drugie, obok programów redukcji odpadów, spalanie w wysokiej temperaturze jest powszechnie uznawane za najbardziej przyjazną dla środowiska metodę niszczenia odpadów niebezpiecznych powstających w procesach przemysłowych. Wydawanie zezwoleń i regulacje dotyczące spalarni odpadów niebezpiecznych są ściśle kontrolowane, co skutkuje niewielką liczbą operacji na dużą skalę. Spalanie niebezpiecznych odpadów jest często problematyczne i wymaga dużej ilości gazów spalinowych w porównaniu do ilości spalanych odpadów.

Zanieczyszczenia wymagające obróbki sproszkowanym węglem wynikają z:

 • Spalania płynnych halogenów (wytwarzających dioksyny)
 • Unieszkodliwiania odpadów przemysłowych zawierających rtęć
Spalarnie odpadów medycznych

Spalarni odpadów medycznych

Nowoczesne szpitale wytwarzają znaczne ilości odpadów chemicznych i biologicznie niebezpiecznych. W celu bezpiecznego pozbycia się tych materiałów, zmaksymalizowania odzysku ciepła i zminimalizowania wpływu na środowisko, wiele większych szpitali korzysta z zakładowych spalarni. Podobnie jak w przypadku spalarni przemysłowych, spaliny będą wymagały oczyszczania przed odprowadzeniem ich do atmosfery.

Zanieczyszczenia wymagające obróbki węglowej powstają w wyniku spalania:

 • Tworzyw sztucznych (emitujących dioksyny)
 • Termometrów i baterii (emitujących rtęć). Stężeń rtęci w tym zastosowaniu są zwykle bardzo wysokie
Waste to energy using activated carbon

Zamiana odpadów na energię

Podczas spalania w wysokich temperaturach stałych odpadów komunalnych można odzyskać energię, która następnie jest wykorzystywana do podgrzewania wody i ogrzewania konkretnego obszaru. Oczyszczanie gazów spalinowych wymaga ochłodzenia do odpowiedniej temperatury, a następnie suchej adsorpcji.

Zanieczyszczenia wymagające adsorpcji węgla pochodzą z procesów spalania:

 • Tworzyw sztucznych (emitujących dioksyny)
 • Baterii (emitujących rtęć)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.