Obróbka powietrza i gazu

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Obróbka powietrza i gazu

Oddychanie nieczystym powietrzem może stanowić niebezpieczne zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa, dlatego niezwykle ważne jest, aby wszelkie zakłady przemysłowe przestrzegały przepisów związanych z ich emisją do atmosfery. Oprócz kontroli emisji, przemysł często musi oczyszczać powietrze i gazy wykorzystywane w procesach, aby zanieczyszczenia nie powodowały problemów podczas pracy. Węgiel aktywny jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniami gazowymi w powietrzu i gazach. Jacobi ma wielu ekspertów zlokalizowanych na wszystkich rynkach geograficznych i każdy zespół jest dobrze poinformowany i doświadczony z różnych przepisów w różnych krajach i wymagań różnych procesów.

PODSUMOWANIE

  • Specjalistyczne produkty dla problematycznych zanieczyszczeń, takich jak ketony i aldehydy
  • Produkty, które mogą funkcjonować w trudnych warunkach
  • Wspierany przez obszerną bibliotekę danych adsorpcyjnych i izoterm
  • Wysoce wydajna gama węgli aktywnych ukierunkowanych na konkretne zanieczyszczenia w fazie parowej
  • Węgle aktywowane spełniające normy żywnościowe, takie jak Food Chemical Codex
  • Produkty impregnowane do adsorpcji gazów nieorganicznych
Oczyszczanie powietrza - usuwanie lotnych związków organicznych

Oczyszczanie powietrza – usuwanie lotnych związków organicznych

Lotne związki organiczne (VOC) są, niestety, szeroko obecne w powietrzu, którym oddychamy. Niektóre z nich występują naturalnie, a niektóre są wytwarzane przez człowieka. Istnieje wiele różnych rodzajów, a wiele odmian jest szkodliwych zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla naszej planety. Każda działalność przemysłowa, która emituje te związki będzie musiała spełniać rygorystyczne przepisy, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia ich poziomów w powietrzu. Stosowanie węgla aktywnego to skuteczny sposób na obniżenie poziomu lotnych związków organicznych i zapewnienie zgodności z przepisami.

Gazy kwaśne i alkaliczne w strumieniach powietrza

Gazy kwaśne i alkaliczne w strumieniach powietrza

Gazy kwasowe są szczególnym rodzajem gazu nieorganicznego zawierającego znaczne ilości siarkowodoru, dwutlenku siarki lub podobnych związków o działaniu korozyjnym.

Gaz alkaliczny to głównie amoniak, ale może również zawierać opary wodorotlenku sodu i zapachy lekkich amin. Gazy te mogą powodować nieprzyjemne zapachy i mogą być bardzo toksyczne, a ich działanie może obejmować podrażnienie oczu, bóle głowy i problemy z oddychaniem.

Usuwanie rtęci

Usuwanie rtęci

Rtęć i jej przereagowane produkty uboczne w gazie ziemnym, petrochemicznym i strumieniach zasilających rafinerie mogą powodować ekstremalną korozję elementów metalowych. Rtęć jest oczywiście również wysoce toksyczna. Jacobi opracował serię wysokiej aktywności węgli aktywnych, które są chemicznie impregnowane i są bardzo skuteczne w usuwaniu rtęci.

Odsiarczanie gazu ziemnego

Odsiarczanie gazu ziemnego

Adsorpcja na węglu aktywnym jest szeroko stosowana do usuwania siarkowodoru (H2S), jednego z głównych związków odorowych, ze strumieni gazu. Gaz ten ma nie tylko nieprzyjemny zapach, ale jest również wysoce łatwopalny i toksyczny. Impregnowany węgiel aktywny wielokrotnie wykazywał najlepsze wyniki w usuwaniu H2S.

Adsorpcja zmiennociśnieniowa

Adsorpcja zmiennociśnieniowa

Gazy o wysokiej czystości są coraz częściej stosowane w przetwórstwie żywności, rafineriach i przemyśle. W przemyśle petrochemicznym, odległe miejsca wydobycia często wymuszają wytwarzanie gazu na miejscu. Węgiel aktywny odgrywa istotną rolę w separacji tlenu, wodoru i innych gazów krytycznych z powietrza w systemach adsorpcji zmiennociśnieniowej, umożliwiając lokalne wytwarzanie tych krytycznych składników dla przemysłu, który tego potrzebuje.

Reformator oczyszczania i katalizy reakcji syntezy

Oczyszczanie gazów reaktorowych i kataliza reakcji syntezy

W procesie odzyskiwania gazu często powstają zanieczyszczenia, które są niekorzystne dla różnych etapów przetwarzania, takich jak katalizatory metali szlachetnych. Węgle aktywowane przedłużają żywotność tych katalizatorów i mogą również pełnić funkcję katalityczną przy wytwarzaniu produktów przemysłowych, w tym fosgenu, chlorku winylu i octanu winylu. Jacobi oferuje produkty z węgla aktywnego, które służą jako skuteczne uniwersalne adsorbenty dla tych zastosowań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.