Maski ochronne osobiste

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Ochrona osobista i zbiorowa

W niektórych zawodach ludzie stają twarzą w twarz z niezwykle niebezpiecznymi chemikaliami. W takich sytuacjach, na przykład w czasie wojny lub operacji jądrowych, ważne jest, aby ludzie byli chronieni przed oddychaniem tymi chemikaliami. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona osobista występuje w dwóch formach: filtry wewnątrz masek oddechowych i filtry, które znajdują się w przepływie powietrza budynku. Maski zapewniają ochronę przed czynnikami chemicznymi w różnych sytuacjach, w tym w operacjach wojskowych, przemysłowych i jądrowych. Filtry powietrza zapewniają ochronę przed chemikaliami unoszącymi się w powietrzu w pomieszczeniach domowych oraz publicznych lub komercyjnych pomieszczeniach. Jacobi dostarcza węgiel producentom, którzy produkują oba rodzaje.

PODSUMOWANIE

  • Produkty zgodne z regulacjami NIOSH, CEN, HSE i OSHA
  • Dostępne różne rozmiary cząstek, aby spełnić wymagania dotyczące spadku ciśnienia
  • Gatunki wolne od chromu
  • Wysoka elastyczność i dostępność dzięki wielu zakładom produkcyjnym
  • Wysoka twardość dla niskiego poziomu pyłu
  • Różne gatunki spełniające wymagania różnych standardów
Przemysłowa ochrona osobista

Przemysł

Pracownicy przemysłowi muszą być chronieni przed chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi materiałami, ponieważ skutki zdrowotne wynikające z toksycznych chemikaliów przemysłowych stają się regulowane. Jacobi oferuje szeroką gamę specjalistycznych węgli dla pierwszych respondentów, pracowników przemysłowych i urządzeń ochrony zbiorowej (stosowane w pojazdach, pomieszczeń kontrolnych i innych ustawień przemysłowych). Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa).

Ochrona osobista i zbiorowa

Ochrona osobista i zbiorowa

Węgiel aktywny jest głównym środkiem ochrony przed chemicznymi środkami bojowymi w zastosowaniach cywilnych. Jacobi oferuje wiele specjalnie impregnowanych gatunków w pełnej zgodności z aktualnymi przepisami obrony cywilnej, wszystkie oparte na formułach bezchromowych. Stosowane są w maskach oddechowych oraz systemach ochrony zbiorowej dla pojazdów i schronów.

Zastosowania jądrowe

Zastosowania jądrowe

Od początku istnienia energii nuklearnej węgiel aktywny służył jako najpopularniejszy środek chroniący drogi oddechowe przed związkami radioaktywnego jodu i innymi toksycznymi gazami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.