UZDATNIANIE WODY

Remediacja gleby

Różne rzeczy mogą prowadzić do skażenia gleby. Niektóre przykłady obejmują przypadkowe rozlania lub wycieki, historyczne przemysłowe wykorzystanie terenu, wycieki odcieków ze składowisk odpadów i działalność rolniczą. Zanieczyszczenia te muszą zostać usunięte lub zredukowane, aby grunt mógł być bezpiecznie użytkowany. Jeśli pozostaną w glebie, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Jeśli część procesu remediacji gleby obejmuje oczyszczanie wód gruntowych, AquaSorb ™ od Jacobi może być stosowany do rozwiązywania problemów. Nasi eksperci techniczni doradzą, który gatunek węgla aktywnego zapewni najlepszą efektywność w procesie remediacji w zależności od zakresu remediacji. Przy użyciu węgli aktywnych z grupy AquaSorb możemy usunąć:

 • Materię organiczną (ChZT)
 • Lotne związki organiczne (LZO)
 • BTEX (benzen, toluen, etylobenzena, ksylen)
 • MTBE (eter trzeciorzędowo-butylowy metylu)
 • PFAS (substancje alkilowane na fluoryzowaną)
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA
 • Barwniki
 • THM (trihalometan)
 • TCE (trichloroetylen) i PCE (tetrachloroetylen)
 • Inne zanieczyszczenia

Jeśli obecne są metale ciężkie (w tym arsen), do ich usunięcia można użyć żywic jonowymiennych Resinex.

REMEDIACJA GLEBY: PRODUKTY

Aquasorb

AquaSorb™

Specjalistyczny produkt z węgla aktywnego przeznaczony do szerokiego zakresu zadań związanych z uzdatnianiem wody. Produkty z tej serii są zgodne z międzynarodowymi standardami, w tym NSF, EN i AWWA. Ponadto, spełniają one również wymagania Kodeksu Chemii Spożywczej. Zapewnia to wysoki standard działania w zastosowaniach wody pitnej, procesowej i ściekowej.

REMEDIACJA GLEBY: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry AquaFlow ™ do stosowania z naszym węglem AquaSorb ™, jak również usługi obejmujące konserwację i obsługę techniczną filtrów i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego.

resins

Masy jonitowe

Nasze produkty z serii AquaSorb™ mogą być stosowane razem z żywicami jonowymiennymi z serii Resinex w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

Reactivation

Recykling

Jacobi oferuje bezproblemowe zarządzanie cyklem życia węgla, w którym usuwamy zużyty węgiel, transportujemy go do naszych zakładów reaktywacji, gdzie jest poddawany recyklingowi i ponownie używany. Wszystkie aspekty usługi są realizowane przez Jacobi. Zajmiemy się całą obsługą i recyklingiem węgla, a także bezpieczną utylizacją, jeśli węgla nie można poddać recyklingowi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.