Produkty

Addsorb 400px
Addsorb

AddSorb™

Seria Sulfox – specjalistyczne produkty opracowane w celu uzyskania bardzo wysokiej pojemności dla usuwania siarkowodoru do zastosowań związanych z kontrolą zapachu. KC-Plus – gatunek katalityczny, który powstał z myślą o usuwaniu siarkowodoru. Można go regenerować przy użyciu wody.

Najpopularniejsze gatunki AddSorb to:

 • GA Series – węgle o bardzo wysokim poziomie aktywności do usuwania oparów organicznych do stosowania w maskach oddechowych.
 • MGR Series – specjalistycznie impregnowany gatunek, który powstał z myślą o usuwaniu wielorakich zanieczyszczeń w maskach oddechowych.
 • Seria Sulfox – specjalistyczne produkty opracowane z bardzo wysoką wydajnością siarkowodoru do zastosowań związanych z kontrolą zapachu. KC-Plus – gatunek katalityczny, który powstał z myślą o usuwaniu siarkowodoru. Można go regenerować przy użyciu wody.
 • Supercap EL-Series – węgiel o wyjątkowo wysokiej czystości i wysokiej pojemności do zastosowań w superkondensatorach
 • VA Series – impregnowany węgiel wykorzystywany do usuwania kwaśnych gazów
 • VB Series – impregnowany węgiel wykorzystywany do usuwania gazów alkalicznych
 • VF Series – impregnowany węgiel wykorzystywany do usuwania formaldehydu
 • VQ Series – impregnowany węgiel wykorzystywany do usuwania rtęci

ADDSORB: ZASTOSOWANIA

ADDSORB: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry z naszym węglem aktywnym, a także wykonać czynności konserwacyjne i serwisowe filtrów.

resins

Żywice jonowymienne

Nasza seria AddSorb™ może być używana razem z żywicami jonowymiennymi z serii Resinex w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

Aquasorb 400px
Aquasorb

AquaSorb™

Węgle aktywowane przeznaczone do uzdatniania wody, obejmujące takie zastosowania, jak woda pitna, ścieki, przemysłowa woda procesowa, produkcja napojów i domowe filtry do wody. Odpowiednie gatunki AquaSorb™ są zgodne z normami NSF, EN i AWWA dotyczącymi uzdatniania wody pitnej, a także spełniają wymagania Kodeksu Chemicznego Żywności. Oceny zewnętrzne dotyczące odpowiedniej jurysdykcji geograficznej i obowiązku aplikacyjnego, do którego materiał jest używany, są dokonywane przez agencje regulacyjne, takie jak NSF w USA, KIWA w Holandii i PZH w Polsce.

Niektóre gatunki AquaSorb to:

 • Seria 100 – aktywowane węgle granulowane o strukturze mikro i mezo porowatej przeznaczone do usuwania związków organicznych o niskiej i średniej masie cząsteczkowej do oczyszczania ścieków
 • Seria 1000 – aktywowane węgle granulowane o strukturze mikro i mezo porowatej przeznaczone do usuwania związków organicznych o niskiej i średniej masie cząsteczkowej i stosowane w uzdatnianiu wody pitnej.
 • 5000 Series – mezoporowaty granulowany węgiel aktywowany usuwający związki organiczne i barwne o dużej masie cząsteczkowej.
 • 6000 Series – aglomerowany granulowany węgiel aktywowany z mikro i mezoporami usuwającymi związki organiczne o małej lub średniej masie cząsteczkowej.
 • C Series – wysoko mikroporowaty granulowany węgiel aktywowany niezwykle efektywny w usuwaniu śladowych ilości substancji organicznych o niewielkiej masie cząsteczkowej. CX-MCA, katalityczny produkt, który znakomicie usuwa z wody chloraminę i siarkowodór.
 • H Series – gatunki płukane kwasem dla uzyskania wyjątkowej czystości produktu stosowane w produkcji napojów oraz ultra czystej wody.
 • L Series – węgle impregnowane srebrem do stosowania w domowych urządzeniach filtrujących wodę.
 • PICABIOL – unikatowy granulowany węgiel do uzdatniania wody pitnej wykorzystujący procesy biologiczne.
 • Seria MP i CB – sproszkowany węgiel aktywny do usuwania związków tworzących smak i zapach, pestycydów i metabolitów z wody pitnej.

AQUASORB: ZASTOSOWANIA

AQUASORB: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry z naszym węglem aktywnym, a także wykonać czynności konserwacyjne i serwisowe filtrów.

resins

Żywice jonowymienne

Nasz asortyment AquaSorb™ może być stosowany razem z żywicami jonowymiennymi z asortymentu Resinex w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

Reactivation

Reaktywacja

Jacobi oferuje również usługę reaktywacji. Jest to bezproblemowa usługa, która umożliwia usunięcie zużytego węgla i jego reaktywację. Reaktywowany węgiel może być następnie ponownie wykorzystany, co zmniejsza ilość odpadów.

Colorsorb 400px
Colorsorb

ColorSorb™

Szeroki wachlarz produktów z węglem aktywowanym stworzony w celu usuwania związków barwnych, w procesie odbarwiania komponentów w przemyśle spożywczym, oczyszczania substancji chemicznych i oczyszczania substancji farmaceutycznych.

Najpopularniejsze gatunki ColorSorb to:

 • 1000 Series – aktywowane węgle granulowane o strukturze zawierającej mikro i mezo pory, przeznaczone do usuwania związków organicznych o niskiej i średniej masie cząsteczkowej w procesach spożywczych i chemicznych.
 • HP Series – gatunki proszkowe o wysokich zdolnościach dekoloryzujących produkowane w procesie chemicznej aktywacji substratów drewna. Dostępne w formie proszku o różnym poziomie aktywności i pH.
 • G Series – wysoko mezoporowe gatunki w postaci proszku produkowane w procesie aktywacji parą wodną substratów drewna. Dostępne w formie proszku o różnym poziomie aktywności.
 • SP Series – mikroporowe gatunki w postaci proszku o wyjątkowym poziomie czystości, które powstały z przeznaczeniem stosowania jako dodatki do żywności oraz dodatki do produktów farmaceutycznych.
 • HPX – gatunek w formie proszku z unikatową strukturą mikro i makroporów, dzięki którym możliwe jest usunięcie barwników, zapachów oraz śladowych substancji organicznych.
 • XFP Series – gama węgli w proszku do zastosowania w procesie oczyszczania olejów spożywczych.
 • 600 Series – wysoko aktywny, granulowany, aglomerowany węgiel aktywny zaprojektowany z myślą o dekoloryzacji z wykorzystaniem złóż stałych.
 • H100 i H600 series – gatunki o wysokiej czystości, płukane kwasem, produkowane do odbarwiania procesowego w systemach ze złożem stałym
 • BAK – produkt granulowany ze składnikiem buforującym pH dekoloryzujący cukier.

COLORSORB: ZASTOSOWANIA

COLORSORB: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry z naszym węglem aktywnym, a także wykonać czynności konserwacyjne i serwisowe filtrów.

resins

Żywice jonowymienne

Aby uzyskać optymalne rezultaty, produkty z serii ColorSorb™ mogą być stosowane razem z żywicami jonowymiennymi z serii Resinex.

Ecosorb 400px
Ecosorb

EcoSorb™

Węgle aktywne przeznaczone do oczyszczania powietrza i gazów, obejmujące różnorodne zastosowania, w tym redukcję lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu, kontrolę zapachów, odzyskiwanie rozpuszczalników, oczyszczanie gazów procesowych, urządzenia do oczyszczania powietrza w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, filtry papierosowe, filtry powietrza w kabinach i urządzenia do eliminacji parowania w samochodach.

Zakres węgli aktywnych w rodzinie EcoSorb™ obejmuje:

 • C Series – wysoko mikroporowate gatunki granulowanych węgli aktywnych zaprojektowane z myślą o skutecznym usuwaniu związków organicznych o małej masie cząsteczkowej z powietrza oraz w procesach katalitycznych.
 • GX Series – węgiel ekstrudowany w postaci pelet do oczyszczania powietrza.
 • Seria BX – wytłaczane węgle granulowane w postaci pelet zaprojektowane specjalnie do zastosowań wymagających termicznej regeneracji, takich jak odzyskiwanie rozpuszczalników.
 • HX Series – płukane kwasami granulaty lub pelety przeznaczone do procesów wymagających produktów o wysokiej czystości.
 • Seria XP & Seria CB – drobno zmielone sproszkowane węgle aktywne do usuwania rtęci i dioksyn w strumieniach gazów spalinowych.

ECOSORB: ZASTOSOWANIA

ECOSORB: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry z naszym węglem aktywnym, a także wykonać czynności konserwacyjne i serwisowe filtrów.

resins

Żywice jonowymienne

Aby uzyskać optymalne wyniki, nasze produkty z serii EcoSorb™ mogą być stosowane razem z żywicami jonowymiennymi z serii Resinex.

Reactivation

Reaktywacja

Jacobi oferuje również usługę reaktywacji. Jest to bezproblemowa usługa, która umożliwia usunięcie zużytego węgla i jego reaktywację. Reaktywowany węgiel może być następnie ponownie wykorzystany, co zmniejsza ilość odpadów.

Goldsorb 400px
Goldsorb

GoldSorb/PicaGold™

Linia najlepszych produktów na rynku stworzonych z myślą o wydobywaniu metali szlachetnych w kopalniach. Węgle GoldSorb™ i PicaGold™ są zoptymalizowane do tego zastosowania, zapewniając dobrą charakterystykę adsorpcji i elucji, wykazując maksymalną twardość produktu, wysoką odporność na ścieranie i wytwarzając mniejszą ilość drobin podczas regeneracji.

Gatunki z tej serii to:

 • Goldsorb™ 4500 i PicaGold™ G208AS: gatunki o średniej aktywności
 • GoldSorb™ 5500 i PicaGold™ G209AS: gatunki o wysokiej aktywności
 • PicaGold™ G210AS: najwyższy stopień aktywności

GOLDSORB™: ZASTOSOWANIA

PetroSorb 400px
PetroSorb™

PetroSorb™

Produkty z węglem aktywowanym stworzone z myślą o przemyśle rafineryjnym, aplikacjach olejowych i gazowych, w tym uzdatnianiu wody, oczyszczaniu gazów oraz pozostałych procesach przemysłowych w zakładach petrochemicznych.

Seria PetroSorb™ obejmuje następujące gatunki:

 • Seria 1000 – bezpośrednio aktywowane węgle granulowane o strukturze mikro i mezo porowatej do usuwania nisko- i średnio cząsteczkowych związków organicznych w wodzie i strumieniach procesowych (aminy/glikol).
 • Seria 6000 – aglomerowane węgle granulowane o strukturze mikro i mezo porowatej do usuwania związków o niskiej i średniej masie cząsteczkowej w wodzie i strumieniach procesowych (aminy/glikol).
 • Seria 100 – standardowe produkty bezpośrednio aktywowane przeznaczone do oczyszczania ścieków.
 • Seria GX – wytłaczane węgle granulowane w formie pelet do oczyszczania powietrza i gazów
 • BX Series – węgiel ekstrudowany zaprojektowany z myślą o regeneracji, np. do procesów odzysku rozpuszczalników lub oparów paliwa.
 • G-SWC80 – granulowany węgiel aktywny o standardowej aktywności, wykorzystywany jako nośnik do katalizy reakcji chemicznych. Bardzo niska gęstość materiału sprawia, że świetnie się nadaje do wypełniania wolumenów.
 • H Series – gatunki płukane kwasem gwarantujące wyjątkową czystość produktu zaprojektowane z myślą o oczyszczaniu kondensatorów. Należy pamiętać również o produkcie HS-D charakteryzującym się niską wymywalnością krzemionki i stosowanym w procesie uzdatniania kondensatu.

PETROSORB™: ZASTOSOWANIA

Resorb 400px
Resorb

ReSorb™

Gama produktów ReSorb™ obejmuje reaktywowany węgiel granulowany i wytłaczany do oczyszczania strumieni ciekłych i gazowych. ReSorb™ Pool zapewnia dostępne zapasy reaktywowanego materiału do zaoferowania, podczas gdy ReSorb™ Solo to reaktywacja w obiegu zamkniętym, szczególnie w zastosowaniach związanych z wodą pitną, żywnością i napojami, z wykorzystaniem materiału własnego klienta.

RESORB: ZASTOSOWANIA

RESORB: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry z naszym węglem aktywnym, a także wykonać czynności konserwacyjne i serwisowe filtrów.

Inne produkty specjalistyczne

Resinex 400px
Actitex 400px
Acitex-weblogo

Actitex™

Nasze wysoko wydajne, tkaniny z filcu zbudowane z włókien mikroporowatego węgla aktywnego zapewniają szybką dyfuzję i adsorpcję w wielu zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem gazów.

ACTITEX: ZASTOSOWANIA