UZDATNIANIE WODY

Oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków przemysłowych

Jacobi może wyszczególnić poszczególne związki chemiczne lub ocenić całkowite zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych dzięki globalnemu parametrowi zwanemu chemicznym zapotrzebowaniem na tlen (Chemical Oxygen Demand). Ponieważ każdy przypadek jest wyjątkowy, Jacobi opracowała usługę, w której oceniamy, który stopień węgla jest odpowiedni dla Ciebie i oszacować roczne zużycie. Dzięki testom laboratoryjnym i zastosowaniu urządzeń pilotażowych, możemy zarekomendować odpowiedni gatunek węgla aktywnego z naszej oferty AquaSorb™.

Oczyszczanie przy użyciu tego produktu zmniejszy toksyczność i pozwoli na bezpieczne odprowadzenie ścieków do środowiska lub ich ponowne wykorzystanie. Nasze produkty węglowe mogą usunąć:

  • Substancje organiczne (ChZT)
  • BTEX (benzen, toluen, etylobenzena i ksylen)
  • Fenole
  • Barwniki
  • AOX (wchłanialne halogenki organiczne)
  • Pestycydy
  • Środki powierzchniowo czynne
  • Inne chemikalia

OCZYSZCZANIE I PONOWNE WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH: PRODUKTY

Aquasorb

AquaSorb™

Specjalistyczny produkt z węgla aktywnego przeznaczony do szerokiego zakresu zadań związanych z uzdatnianiem wody. Produkty z tej serii są zgodne z międzynarodowymi standardami, w tym NSF, EN i AWWA. Ponadto, spełniają one również wymagania Kodeksu Chemii Spożywczej. Zapewnia to wysoki standard działania w zastosowaniach wody pitnej, procesowej i ściekowej.

OCZYSZCZANIE I PONOWNE WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry AquaFlow ™ do stosowania z naszym AquaSorb ™, jak również obejmujące wszystkie konserwacji i serwisowania filtrów.

resins

Żywice

Aby uzyskać optymalne rezultaty, produkty z serii AquaSorb™ mogą być stosowane razem z żywicami jonowymiennymi z serii Resinex.

Reactivation

Recykling

Jacobi oferuje również usługę recyklingu. Jest to bezproblemowa usługa, która umożliwia usunięcie zużytego węgla i poddanie go recyklingowi. Odzyskany węgiel może być następnie ponownie wykorzystany, co zmniejsza ilość odpadów. Wykonujemy całą usługę, usuwając zużyty węgiel, reaktywując go i obracając filtry. Jeśli węgiel nie może być poddany recyklingowi, możemy go usunąć i zapewnić jego bezpieczną utylizację.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.