O NAS

Jacobi Group jest…

… spółką zależną należącą w całości do Osaka Gas Chemicals Co., Ltd. (OGC). OGC przejęło firmę Jacobi w 2014 roku.

… jest zobowiązana do stania się najbardziej zrównoważonym dostawcą w branży. Koncentrujemy się na bezpieczeństwie, potrzebach naszych klientów, naszych ludzi i społeczności, w których działamy. Podjęcie innowacyjnego podejścia w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb klientów i zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

…największy na świecie producent węgla aktywowanego pozyskiwanego z łupin orzecha kokosowego o mocach przerobowych dwa razy większych niż jakikolwiek inny producent. Skorupa orzecha kokosowego jest najbardziej zrównoważonym surowcem komercyjnym do produkcji węgla aktywowanego.

… jest globalną organizacją produkcyjną, posiadającą 20 zakładów produkcyjnych i przetwórczych oraz 2 zakłady reaktywacji w Europie.

… dostawcą najszerszej gamy węgli aktywnych w branży, w tym węgli na bazie łupin orzechów kokosowych, węgla bitumicznego, węgla brunatnego i drewna. Produkty są oferowane dla klientów w formie sproszkowanej (pylisty węgiel aktywny), granulowanej, wytłaczanej w formie pelet, sferycznej i w postaci tkanin filcowych. Jacobi oferuje również pełną gamę uzupełniających żywic jonowymiennych i rozwiązań w zakresie obsługi filtrów.

… firmą, która dąży do bycia najbardziej innowacyjnym graczem przy udziale naszej wiodącej w branży grupy badawczo-rozwojowej z siedzibą w Japonii.

… grupą 1850 oddanych, profesjonalnych pracowników.

… zobowiązana do jednej prostej misji: być preferowanym dostawcą dlanaszych klientów węgla aktywowanego, żywicy jonowymiennej i rozwiązań serwisowych dla filtrów wraz z pomocą techniczną i obsługą klienta, które nie mają sobie równych.

Firma jakościowa

Jacobi Carbons jest w pełni zaangażowany w kompleksowe podejście do jakości, począwszy od pierwszej rozmowy telefonicznej, idąc do przodu i upewniając się, że dostarczony produkt spełnia i przekracza określone wymagania.

Jacobi Carbons to akredytowana organizacja spełniająca wymogi surowych międzynarodowych standardów ISO-9000, posiadająca lokalne akredytacje w kwestii produkcji, dystrybucji i administracji.

Nasze surowe normy jakości są gwarancją tego, że za każdym razem otrzymasz produkt wysokiej jakości w najlepszym na rynku opakowaniu oraz wspaniałą obsługę klienta.

Odpowiedzialna firma

Jacobi Carbons jest bardzo świadomy odpowiedzialności, że duża korporacja posiada równomierny dobrobyt i prawa swoich pracowników i zainteresowanych stron. Co więcej umiejscowienie wielu zakładów produkcyjnych w krajach rozwijających się sprawia, że musimy być pewni, że wpływ społeczny naszych działań na regiony, w których jesteśmy obecni, jest pozytywny. Jacobi obiema rękoma podpisuje się pod podstawowymi założeniami takich organizacji jak SIDA (Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego), która wymaga od inwestorów zapewnienia ochrony pracownikom oraz ich rodzinom, aktywnego wkładu w rozwój lokalnej społeczności, a także zabrania im wykorzystywania osób młodych i słabszych. Jacobi Carbons nie wykorzystuje do pracy dzieci, ani nie łamie przepisów dotyczących płacy minimalnej oraz warunków zatrudnienia.

Zrównoważona firma

Wykorzystywanie naturalnych zasobów ziemi jest ważnym tematem na etapie projektowania zakładów produkcyjnych Jacobi Carbons. Produkcja węgla aktywowanego ma wpływ na środowisko, jednak można go zmniejszyć poprzez ostrożne zarządzanie procesem, wybór surowców pozyskiwanych w zrównoważony sposób oraz ponowne wykorzystanie produktów ubocznych. Każdy z zakładów Jacobi posługuje się nowoczesnym, wydajnym sprzętem. Staramy się ponownie wykorzystywać produkowane ciepło oraz wodę, gdy tylko jest to możliwe. Wszelka nadwyżka wytworzonej energii jest oddawana do lokalnych sieci.