UZDATNIANIE WODY

Odciek z wysypiska

Odciek ze składowiska odpadów zazwyczaj zawiera różne niepożądane zanieczyszczenia, zarówno w postaci zawiesiny (widocznej), jak i substancji rozpuszczonych. Zanieczyszczenia te mogą być niebezpieczne i stanowić zagrożenie dla środowiska. Aby odciek mógł zostać bezpiecznie odprowadzony, zanieczyszczenia te muszą zostać bezpiecznie usunięte lub znacznie zredukowane.

Różne rodzaje składowisk będą zawierały różne zanieczyszczenia. Eksperci techniczni Jacobi mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego gatunku węgla aktywnego w celu skutecznego oczyszczenia odcieku. Węgiel będzie pochodził z naszego asortymentu AquaSorb™, który może zredukować następujące czynniki:

  • Materię organiczną (ChZT)
  • PFAS (nadfluorowane substancje alkilowe)
  • Barwniki
  • Toksyczne związki
  • Inne zanieczyszczenia

ODCIEK Z WYSYPISKA: PRODUKTY

Aquasorb

AquaSorb™

Specjalistyczny produkt z węgla aktywnego przeznaczony do szerokiego zakresu zadań związanych z uzdatnianiem wody. Produkty z tej serii są zgodne z międzynarodowymi standardami, w tym NSF, EN i AWWA. Ponadto, spełniają one również wymagania Kodeksu Chemii Spożywczej. Zapewnia to wysoki standard działania w zastosowaniach wody pitnej, procesowej i ściekowej.

ODCIEK Z WYSYPISKA: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry AquaFlow ™ do stosowania z naszym węglem AquaSorb ™, jak również usługi obejmujące konserwację i obsługę techniczną filtrów i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego.

resins

Masy jonitowe

Aby uzyskać optymalne rezultaty, produkty z serii AquaSorb™ mogą być stosowane razem z żywicami jonowymiennymi z serii Resinex.

Reactivation

Recykling

Jacobi oferuje również usługę recyklingu. Jest to bezproblemowa usługa polegająca na opróżnieniu filtra węglowego i poddaniu zużytego węgla aktywnego recyklingowi. Odzyskany węgiel może być następnie ponownie wykorzystany, co zmniejsza ilość odpadów.

W ramach prowadzenia procesu z wykorzystaniem Filtrów Mobilnych (MFU) Jacobi proponuje kompleksową usługę zawierającą wynajem filtrów mobilnych z odpowiednio dobranym technologicznie złożem węglowym i jego recyklingiem. Zwykle usługa polega na wymianie całego filtra węglowego po wykorzystaniu złoża filtracyjnego co zapewnia niemal bezobsługową obsługę procesu technologicznego w tym zakresie.

Jeśli węgiel nie może być poddany recyklingowi, możemy go usunąć z filtra i zapewnić jego bezpieczną utylizację.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.