Funkcja katalizatora

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Funkcja katalizatora

Katalizator to substancja, która wpływa, promuje lub przyspiesza reakcję dwóch lub więcej substancji w celu wytworzenia innego produktu końcowego. Katalizatory są często stosowane w procesach przemysłowych, w tym w produkcji żywności, w celu optymalizacji szybkości i wielkości produkcji. Kataliza (działanie katalizatora) może być również wykorzystywana do zmiany związków w celu zminimalizowania ich wpływu na procesy, środowisko i samopoczucie ludzi. Obecnie w przemyśle powszechnie stosowane są dwa kluczowe rodzaje katalizatorów: katalizatory pomocnicze i katalizatory prawdziwe.

Same katalizatory mogą być:

 • Jednorodne – stosowane w rozpuszczalniku i ściśle zmieszane z reagentami
 • Heterogeniczne – stosowane w postaci bryłowej jako „powierzchnia” kontaktowa dla reagentów

PODSUMOWANIE

 • Mogą pomóc w generowaniu większych ilości produktów
 • Mogą przyczynić się do zwiększenia prędkości produkcji
 • Nośniki podtrzymujące katalizator o wysokiej czystości do powlekania metalami szlachetnymi
 • Gatunki węgla aktywnego o niskim współczynniku ścierania minimalizujące utratę aktywnych składników katalizatora w trakcie eksploatacji
 • Szeroki zakres aktywności produktu, aby sprostać szerokiemu zakresowi zadań katalizatora heterogenicznego
 • Produkt o niskiej wilgotności dla nieprzetworzonych katalizatorów np. przy produkcji fosgenu i chlorku sulfurylu
 • Wiodące w branży katalizatory homogeniczne w postaci drobnoziarnistej i sproszkowanej
Catalyst Support

Obsługa katalizatora

To zastosowanie węgla aktywnego opisuje sytuację, w której katalizator węglowy działa jako „obojętny” substrat do impregnacji aktywnego katalizatora. Może to być katalizator z metalu szlachetnego w postaci stałej (do reakcji) lub ciekłej (do usprawnienia procesu).

Jacobi Carbons są wiodącymi producentami obu typów produktów wsparcia katalizatora dla różnych zadań, w tym uwodornienia, odsiarczania paliwa (znany również jako proces utleniania merkaptanu) i tworzyw sztucznych (PVC) produkcji. Dokładna kontrola kluczowych parametrów, takich jak ścieranie, pozwala na skuteczną regenerację impregnatu pod koniec okresu użytkowania katalizatora.

True Catalyst

Prawdziwy katalizator

Prawdziwy katalizator nie zmienia stanu, formy lub właściwości, ani nie jest zużywany w reakcji. Węgiel aktywny nie posiada obojętnej powierzchni i może również promować reakcje w swojej standardowej lub nieprzetworzonej formie. Miejsca aktywne mogą wynikać z obecnych składników popiołu lub z grup tlenkowych lub azotanowych powstających podczas aktywacji w wysokiej temperaturze.

Stosowany powszechnie w produkcji chemikaliów przemysłowych, takich jak fosgen, chlorek sulfurylu i glifosat, nieobrobiony węgiel aktywny z Jacobi wykorzystuje nieodłączną reaktywność powierzchni do efektywnego wytwarzania produktów z wysoką wydajnością i minimalnej powstawania produktów ubocznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej i lub zespół będzie w kontakcie.

*oznacza pole obowiązkowe.

 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.