OCZYSZCZANIE POWIETRZA I GAZU

Odsiarczanie gazu ziemnego

Ze względu na dużą wydajność w procesie adsorpcji fizycznej, jak i chemisorpcji, węgiel aktywny charakteryzuje się najlepszą wydajnością w usuwaniu H2S. Adsorpcja dynamiczna przy użyciu złoża stałego wykazuje, że najlepsze wyniki dały węgle aktywne z węgla kamiennego lub antracytu impregnowane solami alkalicznymi lub kompleksami metali.

Siarka to częsta substancja zanieczyszczająca, która wymaga usunięcia ze strumienia gazu w związku z ochroną katalizatora lub kontroli zapachów emitowanych do atmosfery. Węgiel Jacobi serii AddSorb ™ jest idealny do usuwania siarki z powietrza lub gazów ubogich w tlen, z wyjątkowo wysoką wydajnością, a w niektórych przypadkach, może być regenerowany w miejscu stosowania.

Jacobi oferuje różne klasy produktów do usuwania H2S w zależności od zawartości tlenu.

ODSIARCZANIE GAZU ZIEMNEGO: PRODUKTY

Addsorb

Addsorb™ VA4

Addsorb™ VA4 jest wysokoaktywnym, węglowym, granulowanym węglem aktywnym produkowanym metodą aktywacji parowej i impregnowanym tlenkiem miedzi (CuO).

*Dla strumieni gazu o niskiej zawartości tlenu – gazu ziemnego lub CO2

Addsorb

Addsorb™ VA3

AddSorb™ VA3 to wysokoaktywny, oparty na węglu, granulowany węgiel aktywny wytwarzany poprzez aktywację parą wodną i impregnowany wodorotlenkiem potasu (KOH).

*Z strumieni gazowych z zawartością tlenu

ODSIARCZANIE GAZU ZIEMNEGO: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczać filtry EcoFlow™ i AquaFlow™ do stosowania z naszymi węglami aktywnymi typu AddSorb™, a także usługi obejmujące konserwację i obsługę techniczną filtrów i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.