OBRÓBKA POWIETRZA I GAZU

Odsiarkowanie gazu ziemnego

Węgiel wykazał najlepszą wydajność usuwania H2S ze względu na dużą wydajność zarówno fizycznej adsorpcji, jak i chemisorpcji. Adsorpcja dynamiczna w konfiguracji złoża stałego wykazuje, że najlepsze wyniki dały węgle aktywne z węgla lub antracytu impregnowane solami alkalicznymi lub kompleksami metali.

Siarka to częsta substancja zanieczyszczająca, która wymaga usunięcia ze strumienia gazu w związku z ochroną katalizatora lub kontroli zapachów emitowanych do atmosfery. Jacobi serii AddSorb ™ jest idealny do usuwania siarki w powietrzu lub atmosferze ubogiej w tlen, z wyjątkowo wysokiej wydajności, a w niektórych przypadkach, jest odpowiedni do regeneracji w miejscu.

Jacobi oferuje różne klasy produktów do usuwania H2S w zależności od zawartości tlenu.

ODSIARCZANIE GAZU ZIEMNEGO: PRODUKTY

Addsorb

Addsorb™ VA4

Addsorb™ VA4 jest wysokoaktywnym, węglowym, granulowanym węglem aktywnym produkowanym metodą aktywacji parowej i impregnowanym tlenkiem miedzi (CuO).

*Dla strumieni gazu o niskiej zawartości tlenu – gazu ziemnego lub CO2

Addsorb

Addsorb™ VA3

AddSorb™ VA3 to wysokoaktywny, oparty na węglu, granulowany węgiel aktywny wytwarzany poprzez aktywację parą wodną i impregnowany wodorotlenkiem potasu (KOH).

*Z strumieni gazowych z zawartością tlenu

ODSIARCZANIE GAZU ZIEMNEGO: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczać filtry EcoFlow™ i AquaFlow™ do stosowania z naszymi włóknami węglowymi AddSorb™, a także obejmujące całą konserwację i serwisowanie filtrów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.