OBRÓBKA POWIETRZA I GAZU

Oczyszczanie powietrza – Usuwanie LZO

Węgiel aktywny jest sprawdzonym, prostym rozwiązaniem do kontroli emisji lotnych związków organicznych do atmosfery. Dzięki zdolności do usuwania szerokiej gamy związków organicznych, węgiel aktywny jest szeroko stosowany w ekonomicznych systemach filtracji. Nasza gama węgli aktywnych EcoSorb™ może skutecznie eliminować zanieczyszczenia BTEX, alifatyczne, aromatyczne, halogenowe i ketonowe. Jacobi oferuje granulowane, wytłaczane i sproszkowane wersje węgla aktywnego, do stosowania w zależności od indywidualnych warunków procesu. Nasi eksperci doradzą i pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Co to są lotne związki organiczne?

Termin LZO jest ogólnym skrótem dla każdego związku organicznego, który wykazuje prężność par, co powoduje, że występuje w postaci gazowej zmieszany z innymi gazami. Typowe przykłady LZO obejmują:

Chemikalia przemysłowe i farmaceutyczne

Typowymi rozpuszczalnikami są węglowodory alifatyczne, octan etylu, etery glikolowe i aceton.

Chlorek metylenu

Chlorek metylenu (lub dichlorometan) można znaleźć w klejach, procesach odtłuszczania i farbach w aerozolu. W organizmie ludzkim chlorek metylenu jest metabolizowany do tlenku węgla. W Stanach Zjednoczonych chlorek metylenu jest wymieniony jako wyłączony ze statusu LZO, natomiast w Europie ECHA zaklasyfikowała chlorek metylenu jako substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) i w związku z tym ograniczyła jego stosowanie zgodnie z prawem europejskim. Właściwości niepokojące to „Podejrzewa się, że jest rakotwórczy” i jest on obecnie „W trakcie oceny jako zaburzający gospodarkę hormonalną”.

Tetrachloroeten

Tetrachloroeten jest lotnym związkiem organicznym, który został powiązany z wywoływaniem raka u zwierząt. Podejrzewa się również, że powoduje on wiele objawów oddechowych związanych z narażeniem na lotne związki organiczne.

Tetrachloroeten jest stosowany głównie w pralniach chemicznych. Chociaż pralnie chemiczne odzyskują tetrachloroeten w procesie prania chemicznego, aby go ponownie wykorzystać, pewne uwolnienie do środowiska jest nieuniknione.

MTBE

MTBE został zakazany w niektórych stanach USA około 2004 roku w celu ograniczenia dalszego skażenia warstw wodonośnych wody pitnej (wód gruntowych) głównie z nieszczelnych podziemnych zbiorników magazynowych benzyny, gdzie MTBE był stosowany jako środek zwiększający liczbę oktanową i dodatek tlenowy, jako zamiennik tetraetyloołowiu (środek przeciwstukowy).

Formaldehyd

Wiele materiałów budowlanych, takich jak farby, kleje, płyty ścienne i płyty sufitowe, powoli wydziela formaldehyd, który podrażnia błony śluzowe i może powodować rozdrażnienie i dyskomfort. Emisja formaldehydu z drewna mieści się w zakresie 0,02-0,04 ppm. Wilgotność względna w środowisku wewnętrznym może również wpływać na emisję formaldehydu. Wysoka wilgotność względna i wysokie temperatury pozwalają na większe odparowanie formaldehydu z materiałów drewnianych. Dym papierosowy jest również głównym czynnikiem wpływającym na poziom formaldehydu, szczególnie w warunkach domowych, a ciągłe stosowanie go jako środka balsamującego wprowadza tę żrącą substancję chemiczną do szpitali, kostnic i domów pogrzebowych.

Źródło: Wikipedia

USUWANIE LZO: PRODUKTY

Ecosorb

EcoSorb™

Węgle aktywne przeznaczone do szerokiego zakresu zadań związanych z oczyszczaniem powietrza i gazów. Produkty te charakteryzują się wysoką mikroporowatością, niezbędną do skutecznej adsorpcji w fazie gazowej. Specjalne typy, na przykład wersje myte kwasem, są dostępne dla wymagających zastosowań w zakresie bezpieczeństwa i czystości.

USUWANIE LZO: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry EcoFlow ™ do stosowania z naszym EcoSorb ™, jak również usługi obejmujące konserwację i obsługę techniczną filtrów i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.