OBRÓBKA POWIETRZA I GAZU

Reforming w oczyszczaniu gazu

Reforming katalityczny jest procesem chemicznym stosowanym do przekształcania benzyn rafineryjnych destylowanych z ropy naftowej (zazwyczaj o niskiej liczbie oktanowej) w wysokooktanowe produkty ciekłe, zwane reformatami, które stanowią wysokooktanowe zapasy mieszanki dla wysokooktanowej benzyny. Proces przekształca niskooktanowe węglowodory liniowe (parafiny) w rozgałęzione alkany (izoparafiny) i cykliczne nafteny, które są następnie częściowo odwodorniane w celu otrzymania wysokooktanowych węglowodorów aromatycznych. W procesie odwodornienia powstają również znaczne ilości wodoru jako produktu ubocznego, który jest wprowadzany do innych procesów rafineryjnych, takich jak hydrokraking. Reakcją uboczną jest hydrogenoliza, w wyniku której powstają lekkie węglowodory o niższej wartości, takie jak metan, etan, propan i butany. Często procesy te wykorzystują pewną formę katalizatora metalowego, który może być podatny na zanieczyszczenie innymi składnikami gazu z reformera.

Węgiel aktywny jest używany do ochrony katalizatora, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. PetroSorb ™ GXK od Jacobi oferuje dobrą ochronę dla tej aplikacji przed zanieczyszczeniami organicznymi. Gdzie nieorganiczne związki siarki są obecne, Jacobi AddSorb BCC-Plus produkt zapewnia skuteczną i wysoką wydajność usuwania siarki.

REFORMING W OCZYSZCZANIU GAZU: PRODUKTY

Addsorb

Addsorb™

Seria specjalistycznych węgli aktywnych Jacobi do różnych zastosowań, takich jak gazy kwasowe, gazy zasadowe, formaldehyd, rtęć i kontrola zapachów. Seria ta obejmuje nasze wiodące w branży gatunki dla przemysłu ochrony osobistej i zbiorowej, jak również gatunki o wysokiej aktywności i katalityczne węgle aktywowane.

PetroSorb™

PetroSorb™

Produkty z węgla aktywowanego przeznaczone do niezliczonych zastosowań w przemyśle przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Asortyment produktów PetroSorb™ obejmuje granulowane i wytłaczane węgle granulowane, do bezpośredniej adsorpcji lub jako katalizatory, zapewniając kilka wszechstronnych opcji dla każdej rafinerii.

REFORMING W OCZYSZCZANIU GAZU: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry EcoFlow ™ do stosowania z naszym AddSorb ™, jak również obejmujące wszystkie konserwacji i serwisu filtrów.

resins

Żywice

Nasze produkty z serii AddSorb™ i Petrosorb™ mogą być stosowane razem z żywicami jonowymiennymiz serii Resinex w celu uzyskania optymalnych wyników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.