OCZYSZCZANIE POWIETRZA I GAZU

Reforming w oczyszczaniu gazu

Reforming katalityczny jest procesem chemicznym stosowanym do przekształcania benzyn rafineryjnych destylowanych z ropy naftowej (zazwyczaj o niskiej liczbie oktanowej) w wysokooktanowe produkty ciekłe, zwane reformatami, które stanowią wysokooktanowe dodatki do produkcji wysokooktanowej benzyny. Proces przekształca niskooktanowe węglowodory liniowe (parafiny) w rozgałęzione alkany (izoparafiny) i cykliczne nafteny, które są następnie częściowo odwodorniane w celu otrzymania wysokooktanowych węglowodorów aromatycznych. W procesie odwodornienia powstają również znaczne ilości wodoru jako produktu ubocznego, który jest wprowadzany do innych procesów rafineryjnych, takich jak hydrokraking. Reakcją uboczną jest hydrogenoliza, w wyniku której powstają lekkie węglowodory o niższej wartości, takie jak metan, etan, propan i butany. Często w tych procesach wykorzystuje się katalizatory metalowego, który są podatne na zanieczyszczenia innych składników gazu z reformera.

Węgiel aktywny jest używany do ochrony katalizatora, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. PetroSorb ™ GXK od Jacobi oferuje dobrą ochronę dla tej aplikacji przed zanieczyszczeniami organicznymi. W przypadku obecności nieorganicznych związków siarki, zastosowanie węgla aktywnego Jacobi typu AddSorb BCC-Plus zapewni skuteczną i wysoką wydajność usuwania siarki.

REFORMING W OCZYSZCZANIU GAZU: PRODUKTY

Addsorb

Addsorb™

Seria specjalistycznych węgli aktywnych Jacobi do różnych zastosowań, takich jak gazy kwasowe, gazy zasadowe, formaldehyd, rtęć i kontrola zapachów. Seria ta obejmuje nasze wiodące w branży gatunki dla przemysłu ochrony osobistej i zbiorowej, jak również gatunki o wysokiej aktywności i katalityczne węgle aktywowane.

PetroSorb™

PetroSorb™

Produkty z węgla aktywowanego przeznaczone do niezliczonych zastosowań w przemyśle przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Asortyment produktów PetroSorb™ obejmuje granulowane i wytłaczane węgle granulowane, do bezpośredniej adsorpcji lub jako katalizatory, zapewniając kilka wszechstronnych opcji dla każdej rafinerii.

REFORMING W OCZYSZCZANIU GAZU: ROZWIĄZANIA

EcoFlow™ filters

Filtry

Jacobi Services może dostarczyć filtry EcoFlow ™ do stosowania z naszymi węglami typu AddSorb ™, a także usługi obejmujące konserwację i obsługę techniczną filtrów i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego.

resins

Żywice

Nasze produkty z serii AddSorb™ i Petrosorb™ mogą być stosowane razem z żywicami jonowymiennymi z serii Resinex w celu uzyskania optymalnych wyników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.