AVLÄGSNANDE AV RÖKGAS OCH KVICKSILVER

Avfall till energi

Jacobis Ecosorb™ och Addsorb™ är bästa lösningen för att behandla den här typen av rökgasströmmar.

I allmänhet är föroreningsgraden i dessa tillämpningar relativt låg och pulverdoseringen håller sig vanligen inom intervallet 30-50 mg/Nm3 vid gastemperaturer kring 130°C. Jacobi erbjuder produkter både från AddSorb™- och EcoSorb™-serien i pulveriserad form för detta, inklusive AddSorb™ VQN, en egenutvecklad adsorbent som kan reducera både elementära och joniska kvicksilverutsläpp samtidigt.

AVFALL TILL ENERGI: PRODUKTER

Addsorb

AddSorb™

AddSorb™ är en serie specialimpregnerade kvaliteter för olika applikationer såsom sura gaser, basiska gaser, formaldehyd, kvicksilver och luktreduktion. AddSorb™ innehåller våra branschledande kvaliteter för personligt och kollektivt skydd, samt högaktiva och katalytiskt aktiverade kvaliteter.

Addsorb™ VQ, extruderat och granulerat, för användning i fastbäddsfilter tillhandahåller olika grader för avlägsnande av kvicksilver från rökgas.

Addsorb™ VQN PAC – kol i pulverform för injiceras torrt i rökgaserna. Det fångar båda formerna av kvicksilver som kvicksilversulfid (HgS). Detta kvicksilversalt är extremt stabilt, ofarligt och olösligt, vilket förhindrar att det släpps ut i atmosfären och ger en säker process.

Ecosorb

EcoSorb™

EcoSorb™ BP, SP och XP PAC.

EcoSorb™ är utvecklat för rening av luft och gas inom många områden. Det finns som granulat, extruderade pellets och i pulverform. Dessa produkter har den höga mikroporösitet som krävs för effektiv adsorption i gasfasen. Dessutom använder serierna EcoSorb™ BP, XP och CB en ny metod för att öka mesoporositeten hos det aktiva kolet och därmed förbättra gasfördelningen i porstrukturen. Detta är extra viktigt när kontakttiden mellan gas och aktivt kol är begränsad.

AVFALL TILL ENERGI: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla EcoFlow™-filter för användning tillsammans med vårt kolsortiment och kan ta hand om allt underhåll och service av filtren.

resins

Jonbytare

Vårt sortiment av EcoSorb™ och AddSorb™ kan användas tillsammans med jonbytare, Resinex, för optimalt resultat.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.