RÖKGAS OCH AVLÄGSNANDE AV KVICKSILVER

Förbränningsugnar för farligt avfall

Jacobis sortiment av EcoSorb™ och AddSorb™ i pulverform, granulat och i extruderad form är bästa lösningen för att behandla den här sortens rökgasströmmar.

Jacobi erbjuder produkter från både AddSorb™- och EcoSorb™-serien i pulveriserad form för direktinsprutning i rökgasströmmar. Den vanliga dosen pulveriserat aktivt kol ligger inom intervallet 50-200 mg/Nm3. Den mycket varierande sammansättningen av gasströmmen är en utmaning i denna tillämpning.

Å andra sidan kan AddSorb™ VQ-serien med extruderat kol eller i granulatform användas i fasta eller rörliga bäddar. Med mycket hög adsorptionskapacitet för kvicksilver (Hg) kan dessa mångsidiga produkter avlägsna upp till 70 % av sin egen vikt i kvicksilverångor.

FÖRBRÄNNINGSUGNAR FÖR FARLIGT AVFALL: PRODUKTER

Addsorb

AddSorb™

Addsorb™ VQ, extruderat och granulerat, används i fastbädds-filter för att avlägsna kvicksilver från rökgaser.

Addsorb™ VAN PAC – pulverkol att injiceras torrt i rökgaserna. Det håller kvar oxiderat och metalliskt kvicksilver som kvicksilversulfid (HgS). Detta kvicksilversalt är extremt stabilt, ofarligt och olösligt, vilket förhindrar att det släpps ut i atmosfären och ger en säker process.

Ecosorb

EcoSorb™

Serierna EcoSorb™ BP, CB, SP och XP PAC.

Aktivt kol utvecklat för rening av luft och gas inom många områden. Finns som granulat, extruderade pellets och i pulverform. Dessa produkter har den höga mikroporösitet som krävs för att effektivt adsorbera i gasfasen. Dessutom använder serierna EcoSorb™ BP, XP och CB en ny metod för att öka mesoporösiteten hos produkten för att förbättra gasfördelningen i porstrukturen. Detta är extra viktigt när kontakttiden mellan gas och sorbent är begränsad.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.