AVLÄGSNANDE AV RÖKGAS OCH KVICKSILVER

Förbränning av kliniskt avfall

Jacobis sortiment av EcoSorb™ och AddSorb™ är bästa lösningen för att behandla den här sortens rökgasströmmar.

I allmänhet är föroreningsgraden i dessa tillämpningar relativt låg och pulverdoseringen håller sig vanligen inom intervallet 30-50 mg/Nm3 vid gastemperaturen kring 130°C. Jacobi erbjuder pulveriserade produkter från både AddSorb™- och EcoSorb™-serierna för detta. Det inkluderar AddSorb™ VQN, en egenutvecklad adsorbent, som kan reducera kvicksilver både i elementär och jonisk form samtidigt.

FÖRBRÄNNINGSUGNAR FÖR KLINISKT AVFALL: PRODUKTER

Addsorb

AddSorb™

AddSorb™ är en serie specialimpregnerade kvaliteter för olika applikationer såsom sura gaser, basiska gaser, formaldehyd, kvicksilver och luktreduktion. AddSorb™ innehåller våra branschledande kvaliteter för personligt och kollektivt skydd, samt högaktiva och katalytiskt aktiverade kvaliteter.

En del av produktutbudet är specialkvaliteter lämpliga för avlägsnande av kvicksilver, såsom Jacobis Addsorb™ VQN PAC – kol i pulverform för torrinsprutning i rökgas. Det fångar båda formerna av kvicksilver som kvicksilversulfid (HgS). Detta kvicksilversalt är extremt stabilt, ofarligt och olösligt, vilket förhindrar att det släpps ut i atmosfären och ger en säker process.

Ecosorb

EcoSorb™

Serierna EcoSorb™ BP, SP och XP PAC.

Serierna EcoSorb™ BP, SP och XP PAC är aktivt kol utvecklat för rening av luft och gas inom många områden. Dessutom använder serierna EcoSorb™ BP, XP och CB en ny metod för att öka mesoporositeten hos kolet och därmed förbättra gasfördelningen i porstrukturen. Detta är extra viktigt när kontakttiden mellan gas och aktivt kol är begränsad.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.