LUFT- OCH GASBEHANDLING

Behandling av gas för ångreformering

Katalytisk reformering är en kemisk process som används på raffinaderier för att omvandla destillerad nafta från råolja (normalt med låg oktan) till högoktaniga flytande produkter, så kallade reformat, vilka är utmärkt blandämne för högoktanig bensin. Processen konverterar lågoktaniga linjära kolväten (paraffiner) till förgrenade alkaner (isoparaffiner) och cykliska naftener som sedan delvis dehydreras för att bilda högoktaniga aromatiska kolväten. Dehydreringen producerar också avsevärda mängder av biprodukten vätgas som matas in i andra raffinaderiprocesser, såsom hydrokrackning. En sidoreaktion är hydrogenolys som producerar enklare kolväten, såsom metan, etan, propan och butan. Ofta använder dessa processer någon typ av metallkatalysator som kan förorenas av andra ämnen i reformeringsgasen.

Aktiv kol används som skydd för katalysatorn och förlänger därmed livslängden. Jacobis PetroSorb™ GXK kan användas som ett bra skydd mot organiska föroreningar. Vid närvaro av icke-organiska ämnen erbjuder Jacobis produkt AddSorb BCC-Plus effektiv och verkningsfull borttagning av svavel.

REFORMERINGSGASBEHANDLING: PRODUKTER

Addsorb

Addsorb™

AddSorb™ är en serie specialimpregnerade kvaliteter för olika applikationer såsom sura gaser, basiska gaser, formaldehyd, kvicksilver och luktreduktion. AddSorb™ innehåller våra branschledande kvaliteter för personligt och kollektivt skydd, samt högaktiva och katalytiskt aktiverade kvaliteter.

PetroSorb™

PetroSorb™

PetroSorb™ är utformat för de många tillämpningarna inom behandling av olja och naturgas. Genom att använda granulat eller extruderat pelletskol för direktadsorption, eller som katalysator, tillhandahåller PetroSorb™ mångsidiga alternativ för alla raffinaderiuppgifter.

REFORMERINGSGASBEHANDLING: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla EcoFlow™-filter för användning tillsammans med vårt kol AddSorb™ där vi också tar hand om allt underhåll och all service av filtren.

resins

Jonbytare

Våra EcoSorb™ och PetroSorb™ kan användas tillsammans med jonbytare, Resinex för optimalt resultat.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.