ODZYSKIWANIE ROZPUSZCZALNIKÓW

Desorpcja parą wodną

Niezależnie od zastosowanego procesu odzyskiwania rozpuszczalnika, jest on uzależniony od wkładu energii, który wpływa na „desorpcję” rozpuszczalnika (adsorbatu). Zazwyczaj najbardziej zasobnym i niezawodnym źródłem ciepła jest niskociśnieniowa para sucha, która może być doprowadzana do złoża węgla aktywnego nasyconego rozpuszczalnikiem (zazwyczaj w przepływie w dół) w celu ulatniania i kierowania zdesorbowanego rozpuszczalnika do urządzeń pomocniczych (dekanterów lub destylacji) w celu oddzielenia od skondensowanej pary. Często rozpuszczalnik ten może natychmiast powrócić do procesu, w którym był pierwotnie stosowany. Po zaparowaniu złoże węglowe jest następnie suszone i chłodzone w oczekiwaniu na dopływ powietrza zawierającego rozpuszczalnik. Zazwyczaj stosuje się wiele adsorberów, aby proces mógł przebiegać bez zakłóceń.

DESORPCJA PARĄ WODNĄ: PRODUKTY

Ecosorb

EcoSorb™

Węgle aktywne przeznaczone do szerokiego zakresu zadań związanych z oczyszczaniem powietrza i gazów. Produkty te charakteryzują się wysoką mikroporowatością, niezbędną do skutecznej adsorpcji w fazie gazowej. Specjalne typy, na przykład wersje myte kwasem, są dostępne dla wymagających zastosowań w zakresie bezpieczeństwa i czystości.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.