TOBAK

Filter med kombinationsmedium

Jacobis kolserie EcoSorb™ MB används ofta i direkt kombination med cigarettfiltret. I filter med kombinationsmedium, eller dalmatinska filter, beläggs acetatfibrerna med finkornigt aktivt kol innan de formas till ett filter och slutligen till en cigarett. Det finmaskiga nätet ger snabb adsorptionskinetik, vilket är viktigt för att det aktiva kolet ska adsorbera ämnen med så kort kontakttid som möjligt vid varje bloss på cigaretten. Produktförbättringar görs också för att förbättra tillverkningsprocessen och variera måladsorbtionen av beståndsdelarna i tobaksrök.

FILTER MED KOMBINATIONSMEDIUM: PRODUKTER

Ecosorb

EcoSorb™

Aktivt kol avsett för en stor mängd luft- och gasreningsuppgifter. Finns som granulat, extruderade pellets och pulver; dessa produkter har den höga mikroporösitet som krävs för att effektivt adsorbera under gasfasen. Specialtyper, exempelvis syrarenade varianter, finns tillgängliga för krävande tillämpningar för säkerhet och renhet.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.