ÅTERVINNING AV LÖSNINGSMEDEL

Ångdesorption

Oavsett vilken process för återvinning av lösningsmedel som används krävs tillförande av energi för att påverka ”desorptionen” av lösningsmedlet (adsorbatet). Den mest tillgängliga och pålitliga värmekällan är torrånga under lågt tryck som kan matas in i en lösningsmedelsmättad bädd av aktivt kol (vanligen i nedåtflödet) för att göra det desorberade lösningsmedlet flyktigt och driva det till annan utrustning (dekanterare eller destillatorer) för att separera det från den kondenserade ångan. Ofta kan detta lösningsmedel omedelbart återgå till den process där det ursprungligen användes. Efter ångbehandlingen torkas och kyls kolbädden i väntan på inflödet av lösningsmedelsfylld luft. Vanligtvis används flera adsorbent så att processen kan fortgå oavbrutet.

ÅNGDESORPTION: PRODUKTER

Ecosorb

EcoSorb™

Ett sortiment aktivt kol utvecklat för rening av luft och gas inom många områden. Finns som granulat, extruderade pellets och i pulverform. Dessa produkter har den höga mikroporösitet som krävs för att effektivt adsorbera i gasfasen. Specialtyper, exempelvis syratvättade varianter, finns för tillämpningar där hög säkerhet och renhet krävs.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.