LIVSMEDEL OCH DRYCK

Matolja

Aktivt kol används ofta vid rening av matoljor från en rad olika råvaror, inklusive palm, oliv, kokos och raps. Det kan effektivt ändra färgen och avlägsna toxiner som finns naturligt eller som en del av extraherings- och förädlingsprocessen. Ett speciellt problem är en grupp kontaminerande ämnen kallade polyaromatiska kolväten (eller PAH), och då huvudsakligen föreningen benso[a]pyren (B[a]P).

Vi har forskat för att bedöma effektiviteten i behandlingsprocessen med olika typer av kol. Detta arbete utfördes inledningsvis i samarbete med det oberoende franska institutet ITERG som är specialiserade på utvärdering av spårämnen i fetter och oljor. Ytterligare forskning har utförts med en stor producent av matoljor för att bedöma hur aktivt kol presterar i industriell skala. Den standardiserade analysmetod som valdes är baserad på B[a]P-reduktion som kan korreleras med avlägsnande av PAH med hög molekylvikt.

ÄTBAR OLJA: PRODUKTER

Colorsorb

ColorSorb™

Colorsorb™ representerar ett brett utbud av aktiva kolprodukter speciellt utformade för rening av livsmedel, kemikalier och farmaceutiska produkter eller för avlägsnande av färg, smak, oönskade biprodukter eller dålig lukt.

Produkter från vår ColorSorb XFP-serie, i pulverform, används oftast inom detta område.

ÄTBAR OLJA: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla mobila filter för användning tillsammans med vårt kol av typen Colorsorb™ där vi samtidigt tar hand om all service och underhåll av filtren.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.