BIOGAS

Avlägsna siloxaner från biogas

Siloxaner är kemiska sammansättningar som finns i en mängd olika produkter, från kosmetika till livsmedelstillsatser. Siloxaner ansamlas på avfallsdeponier och avloppsreningsverk där material bearbetas och koncentreras. Även om det mesta av siloxaner avdunstar i atmosfären ansamlas de ändå i den producerade biogasen och siloxan-nivån måste kontrolleras.

Siloxaner som finns i biogas bränns i gasturbiner och förbränningsmotorer och bildar silika (kiseldioxid SiO₂) eller silikat (SiₓOy). Detta kiseldioxid och silikat skapar beläggningar på ventiler, cylinderväggar, foder och på turbinbladen vilket orsakar abrasion, blockeringar och mekaniska fel på utrustningen. Uppbyggnad av silikat leder till:

 • Högre underhållskostnad
  • Mer frekventa oljebyten (ofta mer än två gånger den förväntade frekvensen)
  • Byte av ventiler och cylindrar
 • Minskad motoreffekt (10 – 20 %)
  • Minskad vinst
 • Ökad kapitalkostnad
  • Totalt mekaniskt fel eller motorstopp på förbränningsmotorn

Det är därför lätt att förstå varför det är viktigt att avlägsna siloxaner från biogas innan den används som bränslekälla till förbränningsmotorer och turbiner. Underlåtenhet att göra detta kommer oundvikligen att leda till avsevärt ökade kostnader längre fram och driftstopp på grund av underhåll.

BIOGAS: MOBILA FILTER

Jacobi-EcoFlow-2-200x200

EcoFlow™

Mobila filter för avlägsnande av siloxaner från sortimentet EcoFlow™ installeras oftast efter torkarna i reningsprocessen för biogas.

Jacobi Services har ett komplett sortiment mobila filter för flödeshastigheter mellan 75 och 4000 m³/h biogas per filter. Vårt stora sortiment EcoFlow™-filter för uthyrning erbjuds via lokala försäljningskontor så att internationell transport undviks.

BIOGAS: LÖSNINGAR

Filters-200x200

Tilläggsutrustning och ytterligare tjänster

Förutom mobila filter och olika medium erbjuder Jacobi Services också olika typer av tilläggsutrustning och ytterligare tjänster för avlägsnande av siloxan från biogas, inklusive:

 • Val av typ och antal EcoFlow™-filter. Detta val beror på flödeshastigheten och den beräknade årliga förbrukningen av aktivt kol.
 • En serie borttagbara isolationshöljen för att förhindra vattenkondensation och för att hålla den relativa luftfuktigheten inom en acceptabel gräns för mobila EcoFlow™-filter.
 • Kapaciteten att i Jacobis laboratorium i Frankrike utföra externt erkända självantändningstest av nytt eller förbrukat aktivt kol.
Reactivation-200x200

Återvinning och återaktivering

Beroende på region och på det förbrukade kolets sammansättning finns olika möjliga återvinnings- och avyttringssätt.

home-addsorb-200x200

Aktivt kol

Serien EcoSorb™ GX med aktivt kol rekommenderas för avlägsnande av siloxan från biogas. Vi avråder från att blanda produkten med en borttagningsprodukt innehållande svavelväte (H₂S) eftersom det är svårt eller t.o.m. omöjligt att fastställa vilka volymförhållanden som krävs.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.