BIOGAS

Avlägsna terpener från biogas

Terpener är en stor och omfattande grupp av organiska föreningar som bildas av olika växter med stark doft, till exempel citrus- och barrväxter.

Terpener är en av de oönskade orenheter i produktionsprocessen för biometan som måste avlägsnas innan gasen sprutas in i försörjningsnätet eftersom de skapar en rad problem, bland annat:

  • Korrosion av packningar och plaströr (PE).
  • Maskerar den doftkomponent (THT) som tillsätts i biometan för att läckor ska upptäckas.

Terpener tas oftast bara bort när biogasen används för att producera biometan. När biogasen används för att producera el är terpenerna en energikälla.

BIOGAS: MOBILE FILTER

Jacobi-EcoFlow-2-200x200

EcoFlow™

Avlägsnandet av terpener görs med hjälp av filter från sortimentet EcoFlow™, vilka oftast installeras efter torkarna i reningsprocessen för biogas.

Jacobi Services har ett komplett sortiment mobila filter för flödeshastigheter mellan 75 och 4000 m³/h biogas per filter. Vårt stora sortiment EcoFlow™-filter för uthyrning erbjuds via lokala försäljningskontor så att internationell transport undviks.

BIOGAS: LÖSNINGAR

Filters-200x200

Tilläggsutrustning och ytterligare tjänster

Förutom mobila filter och olika medium erbjuder Jacobi Services också olika typer av tilläggsutrustning och ytterligare tjänster för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från biogas, inklusive:

  • Val av typ och antal EcoFlow™-filter. Detta val beror på flödeshastigheten och den beräknade årliga förbrukningen av aktivt kol.
  • En serie borttagbara isolationshöljen för att förhindra vattenkondensation och för att hålla den relativa luftfuktigheten inom en acceptabel gräns för mobila EcoFlow™-filter.
  • Kapaciteten att i Jacobis laboratorium i Frankrike utföra externt erkända självantändningstest av nytt eller förbrukat aktivt kol.
Reactivation-200x200

Återvinning och återaktivering

Beroende på region och på det förbrukade kolets sammansättning finns olika möjliga återvinnings- och avyttringssätt.

home-ecosorb1-200x200

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.