White mining hard hat

GRUVDRIFT: UTMANINGEN

Guldutvinningsbranschen står inför ständiga utmaningar, även i tider då guldpriset är högt. Gruvor måste arbeta med att bearbeta malm av minskande kvalitet och kontrollera driftskostnader på nivåer som maximerar avkastning på investering. Ansvar för miljöpåverkan ökar utmaningen ytterligare. Att välja en leverantör av högkvalitativt aktivt kol är i slutändan avgörande. Nästan hälften av alla Adsorption-Desorption-Återvinningsanläggningar (ADR) runt om i världen använder Jacobis aktiva kol GoldSorb™ och PicaGold™.

Dessutom förstår vi på Jacobi att utöver försäljningen av aktivt kol är teknisk support av avgörande värde för gruvbranschen. Vårt kolhanteringsprogram hjälper kunder att förstå hur aktivt kol påverkar recirkulationens prestanda och i slutändan guldutbytet. Programmet inkluderar sådant som granskning av kolets recirkulation, analytiska tester av kolprover och felsökning på plats av kolets adsorptionskapacitet.

Tillämpningar och Teknik för Gruvbranschen

Kol-i-kolonn (CIC)

Med CIC-drift flödar guld-cyanidlösningen genom en serie fluidiserade bäddkolonner i en uppåtflödande konfigurering. Det är det vanligaste sättet för att utvinna guld och silver från lakningsanläggningslösningar, vilka ofta har högt solitt innehåll. Fluidiserade kolbäddskolonner kan ta emot lösningar som innehåller så mycket som 2 till 3 wt% solida ämnen och de passar således mycket bra till lakningsanläggningar.

Jacobi erbjuder ett komplett utbud av produkter för gruvindustrin, inklusive standardkvalitéer (GoldSorb™  4500 och PICAGOLD™ G208AS), kvalitéer med högre kapacitet (GoldSorb™ 5500 och PICAGOLD™ G209AS) och våra högsta premiumaktivitetskvalitéer (PICAGOLD™ G210AS och PICAGOLD™ G210 Ultima).

Kol-i-massa (CIP)

I CIP krossas malmen och mals fint och lakas i cyanid i en rad agiterade tankar för att solubilisera guldet. De aktiva kolgranulaten tillsätts i den lakade slurryn, där kolet adsorberar guldet från denna och tas sedan ur slurryn genom grovsiktning.  Ofta används en serie på fem eller sex agiterade tankar där kol och malmslurry reagerar i motström. Denna motströmsanvändning ökar guldbelastningen på kolet samtidigt som ett högt utbyte uppnås.

Jacobi Erbjuder ett komplett utbud av produkter för att serva gruvbranschen, inklusive standardgrader (GoldSorb™  4500 och PICAGOLD™ G208AS), grader med högre kapacitet (GoldSorb™ 5500 och PICAGOLD™ G209AS) och våra högsta premiumaktivitetskvalitéer (PICAGOLD™ G210AS och PICAGOLD™ G210 Ultima).

Kol-i-lake (CIL)

CIL-processen integrerar lakning och CIP i en enda process där lakningstankarna förses med siktar för att hålla kvar kolet och CIP-tankarna elimineras. Det aktiva kolet tillsätts i laken och guldutvinningen sker nästan simultant i och med att guldet upplöses av cyanidblandningen. CIL används ofta när kol finns närvarande i guldmalmen och adsorberar det lakade guldet vilket därmed förhindrar utvinningen. Det aktiva kolet som används i CIL-kretsen adsorberar guldet bättre jämfört med det som finns i malmen och medför således att guldet kan utvinnas för separering.

Jacobi Erbjuder en komplett produktserie för att serva gruvbranschen, inklusive standardkvalitéer (GoldSorb™  4500 och PICAGOLD™ G208AS), kvalitéer med högre kapacitet (GoldSorb™ 5500 och PICAGOLD™ G209AS) och våra högsta premiumaktivitetskvalitéer (PICAGOLD™ G210AS och PICAGOLD™ G210 Ultima).

Jacobi är stolta över att serva gruvbranschen med ett omfattande utbud av produkter och tjänster. Du kan ladda ned vår broschyr som täcker denna sektor genom att klicka här.

Gold