Mercury

RÖKGAS & KVICKSILVER: UTMANINGEN

I många industriländer är det vanligt att man använder förbränningsmetoder för avfallshantering. Det finns också sätt att återvinna energi från processen. När man använder en förbränningsugn krävs dock att man strikt följer miljöförordningar. Farliga-, kliniska- och hushållsavfall till-energi ugnar kan dra fördel av vårt EcoSorb™-sortiment av aktivt kol. Speciellt framtaget för att adsorbera ovälkomna luftburna ämnen från rökgaser.

Användningsområden och Teknik

för rökgas- och kvicksilvertillämpningar.

Förbränningsugnar för farligt avfall

Förbränning vid mycket höga temperaturer anses som den mest miljömässigt acceptabla metoden för att förstöra olika farliga avfall som genereras i industriprocesser. Koncession och föreskrifter för förbränningsugnar för farligt avfall är strikt styrda, vilket har resulterat i ett mindre antal storskaliga verksamheter.  Farligt avfall är ofta svårt att bränna och skapar en stor rökgasvolym i förhållande till mängden avfall som bränns. Kontaminering som kräver behandling med aktivt pulverkol (PAC) är förbränning av flytande halogen (vilket skapar dioxiner), termometrar och elektrisk utrustning (kvicksilver). Vanlig PAC-dosering är mellan 100-200 mg/Nm3 vid temperaturer så höga som 250C. Den mycket varierande sammansättningen av komponenter i gasströmmen utgör en utmaning vid sådana här applikationer.  Jacobi erbjuder både standardkvalitéer (EcoSorb™ XP-serien kolpulver i de europeiska och Asien-regionerna och AddSorb™ VQ-serien extruderat och granulat-kol i hela världen) och premiummaterial (EcoSorb™ QS Advanta tillsats för vätskefas och AddSorb™ VQN impregnerat kol, båda framtagna för simultan borttagning av både joniskt och elementärt kvicksilver) för denna tillämpning.

Förbränningsugnar för kliniskt avfall

Moderna sjukhus genererar en avsevärd mängd kemiskt och biologiskt farligt avfall. För att på ett säkert sätt avyttra dessa material, maximera värmeutvinning och minimera miljöpåverkan har många sjukhus egna förbränningsanläggningar. På samma sätt som förbränningsugnar inom industrin behöver rökgasen behandlas innan den släpps ut i atmosfären. Kontaminering som kräver behandling uppstår vid förbränning av plast (vilket skapar dioxiner), termometrar och batterier (vilka ofta innehåller kvicksilver). Kvicksilverkoncentrationen inom detta applikationsområde brukar vara mycket hög.  PAC-doseringar är vanligen mellan 100-300 mg/Nm3 vid temperaturer på 130-180C.  Jacobi erbjuder både standardkvalitéer (EcoSorb™ XP-serien kolpulver i de europeiska och Asien-regionerna och AddSorb™ VQ-serien extruderat och granulat-kol i hela världen) och premiummaterial (EcoSorb™ QS Advanta tillsats för vätskefas och AddSorb™ VQN impregnerat kol, båda framtagna för simultan borttagning av både joniskt och elementärt kvicksilver) för denna tillämpning.

Avfall till energi

Högtemperatursförbränning används för avyttring av solitt hushållsavfall och den återvunna energin används för att förvärma matarvatten till värmepannor och fjärrvärme. Rening av rökgaser innebär att kyla ner den till korrekt temperatur följt av torradsorption.  Kontaminering som kräver koladsorption kommer från förbränning av plast (avger dioxiner) och batterier ( vissa innehåller kvicksilver). Vanligtvis är koncentrationen av kontaminerande ämnen vid denna tillämpning relativt låg och PAC-doseringen ligger vanligtvis på 30-50 mg/Nm3 vid en typisk gastemperatur på 130C. Jacobi erbjuder både standardkvalitéer (EcoSorb™ XP-serien kolpulver i de europeiska och Asien-regionerna och AddSorb™ VQ-serien extruderat och granulat-kol i hela världen) och premiummaterial (EcoSorb™ QS Advanta tillsats för vätskefas och AddSorb™ VQN impregnerat kol, båda framtagna för simultan borttagning av både joniskt och elementärt kvicksilver) för denna tillämpning.

Typ av förbränningsugn Anläggningens storlek Kontamineringens källa Normal PAC-dosering (mg/Nm3) Gastemperatur (grad. C) Anteckningar
Farliga Stor Flytande halogener (dioxiner), termometrar/elektrisk utrustning (kvicksilver) 100-200 250
  • Mycket varierande strömsammansättning/koncentration
Kliniskt Liten Medicinska instrument av plast (dioxiner), termometrar/batterier (kvicksilver) 100-300 130-180
  • Mycket hög kvicksilverkoncentration
  • Kalk tillsatt för sura gaser
Avfall till energi Mycket stor Plast (dioxiner), batterier (kvicksilver) 30-50 130
  • Vanligtvis låga koncentrationer
  • Kalk tillsatt för sura gaser

Förutom vårt aktiva standardkol (inklusive EcoSorbTM XP-serien kolpulver i europeiska och Asien-regionerna och AddSorb VQ-serien extruderat och granulerat kol) har Jacobi utvecklat två premiumprodukter för simultan borttagning av joniskt och elementärt kvicksilver:

  • EcoSorb QS-Advanta – tillsats för vätskefas som kan injiceras i skrubberns tvättlösningar eller rökgasströmmen
  • AddSorb VQN – kolpulver impregnerat med QS-Advanta för torrinjicering i rökgas

Båda dessa produkter immobiliserar båda former av kvicksilver som kvicksilversulfid (HgS).  Detta kvicksilversalt är extremt stabilt, ofarligt och olösligt, vilket förhindrar att det släpps ut i atmosfären igen och ger en säker och ekonomisk kassering som solitt avfall.

För mer information om hur Jacobis produkter används för rökgas- och kvicksilver-tillämpningar, kontakta oss så finns vårt team till hands för att hjälpa till.