BIOGAS

Avlägsnande av svavelväte (H₂S) från koldioxidberikad luft

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Det finns flera olika metoder för att separera blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) i biogas. Vattentvätt är en av de mer populära metoderna för att separera biogas. Den är effektiv eftersom koldioxid är vattenlösligt och metan är i stort sett olösligt. Koldioxiden absorberas vid högt tryck i vattnet och desorberas från vattnet vid lägre tryck och närvaro av luftflöde. Detta luftflöde tar också upp svavelväte (H₂S) som finns i vattnet och orsakar den typiska lukten av ruttna ägg när det frisläpps. Svavelväte (H₂S) avlägsnas därför från den koldioxidberikade (CO₂) luften med mobila och/eller fasta filter med aktivt kol innan det släpps ut i miljön för att undvika klagomål från arbetare och grannar.

BIOGAS: MOBILE FILTER

Jacobi-EcoFlow-2-200x200

EcoFlow™

Svavelväte (H₂S) avlägsnas från koldioxidberikad luft med hjälp av filter ur sortimentet EcoFlow™ mobila adsorberare, vilka installeras omedelbart före utsläpp i atmosfären.

Jacobi Services har ett komplett sortiment mobila filter för flödeshastigheter mellan 75 och 4000 m³/h luft per filter. Vårt stora sortiment EcoFlow™-filter för uthyrning erbjuds via lokala försäljningskontor så att internationell transport undviks.

BIOGAS: SOLUTIONS

Filters-200x200

Tilläggsutrustning och ytterligare tjänster

Förutom mobila filter och olika medium erbjuder Jacobi Services också olika typer av tilläggsutrustning och ytterligare tjänster för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från koldioxidberikad luft, inklusive:

  • Val av typ och antal EcoFlow™-filter. Detta val beror på flödeshastigheten och den beräknade årliga förbrukningen av aktivt kol.
  • En serie borttagbara isolationshöljen för att förhindra vattenkondensation och för att hålla den relativa luftfuktigheten inom en acceptabel gräns för mobila EcoFlow™-filter.
  • Laboratoriebedömning av processen och isotermisk generering, samt självantändningstest, av nytt eller förbrukat aktivt kol.
Reactivation-200x200

Återvinning och återaktivering

Beroende på region och på det förbrukade kolets sammansättning finns olika möjliga återvinnings- och avyttringssätt. Impregnerat aktivt kol går för närvarande inte att återvinna.

home-addsorb-200x200

Aktivt kol

AddSorb™ VA-serien med impregnerat aktivt kol rekommenderas för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från koldioxidberikad luft innan den släpps ut i atmosfären.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.