BIOGAS

Avlägsnande av svavelväte (H₂S) från biogas

Biogas skapas genom nedbrytning av organiska ämnen i deponier och rötningsanläggningar. Svavelväte (H₂S) bildas under den anaeroba nedbrytningen av molekyler som innehåller svavel, såsom aminosyror i protein som innehåller svavel.

Svavelväte (H₂S) måste avlägsnas före förbränningsmotorn eftersom det där omvandlas till SO₂/SO₃ och resulterar i:

  • Högre underhållskostnad p.g.a. korrosion
  • Negativ påverkan på motorolja, vilket innebär att den måste bytas oftare.
  • Bidrar till SO₂-/SO₃-utsläpp i motorns avgaser.

Koncentrationer av svavelväte (H₂S) kan också vara för hög för matning till distributionsnätet. Vanligtvis behöver metan med biometankvalitet på 99 % uppnås för att kunna matas ut i distributionsnätet.

BIOGAS: MOBILA FILTER

Jacobi-EcoFlow-2-200x200

EcoFlow™

Filter för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från Jacobis mobila filtersortiment EcoFlow™ installeras oftast före vattenkondensatorn i reningsprocessen för biogas.

Jacobi har ett komplett sortiment av mobila filter för flödeshastigheter mellan 75 och 4000 m³/h biogas per filter. Vårt stora sortiment av EcoFlow™ uthyrningsfilter erbjuds via olika lokala försäljningskontor och på så sätt undviks internationell transport.

BIOGAS: SOLUTIONS

Filters-200x200

Tilläggsutrustning och ytterligare tjänster

Förutom mobila filter och olika medium erbjuder Jacobi Services även olika typer av tilläggsutrustning och andra tjänster för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från biogas, inklusive:

  • Val av typ och antal EcoFlow™-filter. Detta val beror på flödeshastighet och beräknad årlig förbrukning av aktivt kol.
  • En serie borttagbara isoleringshöljen för att förhindra vattenkondensation och hålla den relativa luftfuktigheten inom en acceptabelt gräns för EcoFlow™ mobila filter.
  • Kapaciteten på Jacobis laboratorium i Frankrike att utföra externt erkänt självantändningstest på nytt eller förbrukat aktivt kol.
Reactivation-200x200

Återvinning och återaktivering

Beroende på region och det aktiva kolets sammansättning finns olika möjliga återvinnings- och avyttringssätt. Impregnerat förbrukat aktivt kol går för närvarande inte att återvinna.

home-addsorb-200x200

Aktivt kol

Sortimentet AddSorb™ VA6 med impregnerat aktivt kol rekommenderas för avlägsnande av svavelväte (H₂S) från biogas. Det rekommenderas inte att denna produkt blandas med en siloxane-borttagningsprodukt eftersom det är svårt eller t.o.m. omöjligt att fastställa korrekt volymförhållande.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.