Automotive wheel

ANVÄNDNING I BILAR: UTMANINGEN

På dagens konkurrensutsatta marknad möter fordonstillverkare en rad olika utmaningar gällande utsläpp av organiska föroreningar. Allt strängare krav kräver effektivt reduktion för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från fordonet, körsträckor påverkar fordonets storlek och vikt (således påverkas designen av de luftfilter som används i fordon) och kunderna fortsatta krav på förbättrad körupplevelse (delvis driven av luften inne i fordonets kabin). Biltillverkare måste uppfylla alla dessa krav samtidigt som de producerar fordon som är prismässigt konkurrenskraftiga  för kunderna.

Användningsområden och teknik

för bilbranschen

weblogo-Auto

Avdunstningsförlust-kapslar

Bilbranschen fortsätter att möta allt strängare utmaningar gällande utsläpp av bensinångor från motorer. För att uppfylla dessa regelkrav är fordon utrustade med en enhet för kontroll av avdunstningsförlust (ELCD) som använder aktivt kol. Kolet som används till detta har hög kapacitet för bensin och bibehåller denna höga kapacitet under tusentals regenereringscykler, har låg densitet för att minimera behållarens vikt, tillhandahåller en partikelstorleksfördelning som optimerar luftflödesegenskaperna genom behållaren och har hög partikelhårdhet och styrka. Jacobi’s kolserie EcoSorb™ FX är framtagen för att möta dessa behov och finns tillgänglig i granulat- och pelletsform.

Kabinluftfilter

Tidigare var de begränsade till lyxbilar, men filter framtagna för att avlägsna oönskade dofter och andra föroreningar från luften som kommer in i fordonets kabin blir allt vanligare eftersom konsumenter kräver denna funktion i sina fordon. Kol framtaget för denna tjänst måste ha hög kapacitet för borttagandet av organiska ämnen, ofta i låg koncentration, samtidigt som partikelfördelning bibehålls och luften kan flöda ordentligt. Jacobi’s EcoSorb™ MB-serie och C-serie kol tillhandahåller den höga kapacitet som krävs vid sådan applikationer.

För mer information om hur Jacobis produkter används inom biltillämpning, kontakta oss så kommer någon i vårt team att hjälpa dig.